Vienoti Latvijai apņemas mazināt Ludzas novada parādus - Ludzas Zeme

Vienoti Latvijai apņemas mazināt Ludzas novada parādus

0
(0)

Ludzas novads

Partijas “Vienoti Latvijai” kandidāti:

  1. Regīna Bondareva
  2. Ilona Seņkova
  3. Ervīns Gorelovs
  4. Jevgenija Cvetkova
  5. Rita Buceniece
  6. Marita Ažesole
  7. Oļegs Obuhovs
  8. Jana Kozlovska

Priekšvēlēšanu programma

Labdien, Ludzas novada ļaudis! Jūs jautāsiet, kāpēc mūs ir tik maz? Tāpēc, ka mēs esam darītāji, nevis runātāji. Dzīvē pierādījies, ka runātāju daudz, bet darītāju – maz. Mūsu skaitliski sīkstā, taču ar daudzveidīgu pieredzi apveltītā komanda aicina kopīgi pievērst Jūsu uzmanību tiem aktuālajiem jautājumiem, kurus, mūsuprāt, nekavējoties jārisina Ludzas novadā:

NAUDA. Lielākais klupšanas akmens mūsu novadā ir efektīvas saimniekošanas trūkums. Ar nodokļu maksātāju naudu, kas mūsu sarežģītajā laikā pelnīta noslogojot gan fizisko, gan psiholoģisko veselību, nedrīkst mētāties pa labi un pa kreisi. Ir nepieciešams detalizēts izvērtējums, kādos projektos mūsu sūri pelnītā nauda dos vislielāko pievienoto vērtību. Tad tie, kuri šo naudu “ražo”, nejutīsies citādāk, kā tie, kuri to tērē.

MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA. Ir jāveic kardinālas izmaiņas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas sistēmā. Esošā kārtība, kura tika radīta pagājušā gadsimta otrajā pusē, 21.gs. sen vairs nav efektīva. Šajā ziņā diemžēl mums pat ir vairāk kopīga ar akmens laikmetu, kad ķieģeļi no māju sienām birst pār mūsu galvām un ūdens patēriņš tiek rēķināts “uz aci”.

PILSĒTVIDE. Novada iedzīvotāji ir jāizglīto un secīgi arī jāiesaista kopējās telpas veidošanā. Ielas, kāpņu telpas, upju un ezeru krasti, daudzdzīvokļu māju pagalmi, zaļās zonas u.c. dalītās telpas kārtība un pieejamība ir mūsu ikviena atbildība.

CILVĒKI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM. Nodrošināt atbilstošu vides pieejamību publiskajā telpā, veselības aprūpes iestādēs, kā arī citās sabiedriskās vietās, kur tas ir nepieciešams. Izveidot cilvēku ar invaliditāti konsultatīvo padomi ar mērķi veicināt ikvienas personas līdzvērtīgu pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos; veicināt personu ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju un novada pašvaldību sadarbību, kā arī sniegt cita veida atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tostarp jaunu pabalstu veidā.

VESELĪBA. Veselā miesā – vesels gars! Par to ir jāsāk domāt ne vien tad, kad jādodas pie ārsta, bet daudz agrāk. Veselība ir bagātība, kuru neviens nedrīkst liegt. Ir jārod risinājumi, kā ikvienu motivēt dzīvot veselīgi. Piemēram, mums ir nepieciešama laba pirts, kurā gan atpūsties, gan izbaudīt profesionālu pirtnieku sniegtos pakalpojumus.

IZGLĪTĪBA. Skolās jaunieši vispusīgi jāizglīto un jāmotivē iesaistīties ne vien kultūras un sporta dzīvē, bet arī ar saimniecisko un uzņēmējdarbību saistītās nozarēs. Novada nākotnes attīstība ir tiešā veidā atkarīga no augstvērtīgām un laicīgām zināšanām par to, kā un kur tiek „ražota” nauda.

JAUNAS DARBAVIETAS. Daudzu gadu garumā ir pierādījies, ka neviens cits mūsu problēmas nerisinās. Jābūt drosmīgiem pašiem klauvēt pie dažādu ministriju durvīm. Mūsuprāt, ir jāpaplašina to funkciju klāsts, kas ļauj pašvaldībām iesaistīties tādu aktuālu problēmu risināšanā kā ražošanas attīstība un jaunu darbavietu veidošana. Latgale ir ļoti nozīmīgs reģions dinamiskai Latvijas attīstībai nākotnē, Latgale ir Latvijas “austrumi”.

ATGRIEŠANĀS MĀJĀS. Darbavietu radīšana, pienācīgs atalgojums, infrastruktūras sakārtošana, dabas vērtību saglabāšana un vairošana – tās, mūsuprāt, ir vērtības, kuras tālumā dzīvojošie novērtē visvairāk.

DAUDZBĒRNU ĢIMENES. Ir svarīgi cienīt un atbalstīt ģimenes, kuras rūpējas par mūsu nākotni. Piedāvājam iedibināt “Daudzbērnu ģimeņu” statusu, kas pieejams visām daudzbērnu ģimenēm, lai ikviens var pretendēt saņemt dažāda veida atlaides un pabalstus. “Daudzbērnu ģimenes” statuss ir pagodinājums. Mērķis pievienoties portāla www.godagimene.lv atlaižu sistēmai, kura jau veiksmīgi darbojas citviet Latvijā.

PARĀDS. Ir jādomā ne par to, kā vairot novada parādus, bet par to, kā tos mazināt. Ja ne mums, tad mūsu bērniem vai mazbērniem tos nāksies atdod. Vai mēs to vēlamies? Atsakāmies no ārišķībām, koncentrējamies uz efektivitāti!

SADARBĪBA. Vairot kvalitatīvu pašvaldības iestāžu un novada iedzīvotāju komunikāciju, pilnveidojot pašvaldības iestādēs strādājošo saskarsmes iemaņas. Ir svarīgi prast uzklausīt, sadarboties, sniegt padomus un kopīgi nonākt līdz problēmas risinājumam.

PATEICĪBA. Mēs esam brīvi cilvēki ar brīvu gribu savā valstī. Katram no mums ir dota iespēja atrast savu vietu, nodarbošanos un ticību. Cienīsim viens otra kultūru, izcelsmi, reliģiozo piederību un būsim vairāk pateicīgi viens otram un mūsu senčiem. Vairosim saticību un kopīgi veidosim Ludzas pilsētu un novadu skaistāku un bagātāku.

Ar patiesu Godu, Cieņu un piedāvājumu Sadarboties,

Jūsu „Vienoti Latvijai” Ludzas nodaļas biedri.

Publicēts 24 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0