Saskaņa sola ieviest Ludzas iedzīvotāja karti - Ludzas Zeme

Saskaņa sola ieviest Ludzas iedzīvotāja karti

0
(0)

Ludzas novads

„Saskaņa” SDP kandidāti:

 1. Jevgenija Kušča
 2. Igors Lapšovs
 3. Olga Petrova
 4. Artemijs Dobrovoļskis
 5. Elēna Tašlikova
 6. Andris Morozovs
 7. Nataļja Raginska
 8. Ludmila Ņemņaseva
 9. Dainis Trukāns
 10. Andrejs Sovāns
 11. Ronita Kiršnere
 12. Svetlana Seņkova
 13. Ināra Mickāne
 14. Alla Kairova
 15. Eduards Tarasevičs
 16. Aleksejs Petrovs
 17. Nikolajs Ivanovs
 18. Anatolijs Lisovecs

Priekšvēlēšanu programma

„Saskaņa” SDP ir gatava uzņemties atbildību par Ludzas novada attīstību. Mūsu rīcības plāns nākamajiem četriem gadiem:

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE

 • Nodrošināt bezmaksas pārvadājumus sabiedriskajā transportā pensionāriem un skolēniem, kuru deklarēta dzīvesvieta ir Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ievest Ludzas novada iedzīvotāja karti.
 • Saglabāt un pilnveidot sociālo pabalstu sistēmu, nodrošinot to saņemšanu pensionāriem, cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām personām.
 • Nodrošināt bezmaksas pusdienas 1.- 12. klašu skolēniem.
 • Palielināt bērna dzimšanas pabalstu līdz 350.00 euro apmērā.
 • Sniegt sociālo atbalstu daudzbērnu ģimenēm ( piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus līdz 50% apmērā) .
 • Daļēji kompensēt medikamentu iegādi maznodrošinātām personām un vientuļiem pensionāriem.
 • Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem.
 • Palielināt pabalstus Politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara veterāniem, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem; Afganistānas kara veterāniem līdz 70,00 euro apmērā.
 • Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu SIA “Ludzas medicīnas centrs” ārstu tālākizglītības profesionālā līmeņa paaugstināšanas kursu dalības maksai, profesionālajiem kursiem jaunu tehnoloģiju apgūšanā.
 • Palielināt finansiālo pabalstu personām virs 80 gadu vecuma nozīmīgā dzīves jubilejā.
 • Saglabāt esošos feldšeru punktus novada teritorijās.
 • Izveidot Krīzes centru.
 • Izveidot pirts pakalpojumu un tās pieejamību iedzīvotājiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • Piesaistīt ārvalstu un vietēju investoru Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstībai.
 • Nodrošināt jauniešiem kvalitatīvas sagatavošanas apmācības iestāšanas pārbaužu veikšanai Valsts Robežsardzes koledžā.
 • Atbalstīsim lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības mazo un vidējo uzņēmumu veidošanu un attīstību novadā.
 • Veicināt un paplašināt Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu.
 • Atbalstīt uzņēmēju projektus, kas tendēti uz jaunu darba vietu radīšanu, piedāvājot tiem atvieglojumus nodokļu maksāšanā.

IZGLĪTĪBA

 • Attīstīt un paplašināt interešu izglītības programmas, pulciņus, jauniešu klubus un papildus nodarbības skolēniem ārpus stundu laika.
 • Atbalstīt talantīgus bērnus un jauniešus. • Nodrošināt jaunatnes iniciatīvu projektu, bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas līdzfinansējumu.
 • Atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasaras periodā.
 • Organizēt jauniešu karjeras un neformālās izglītības pasākumus.
 • Saglabāt esošās skolas, bērnudārzu tīklu.
 • Izveidot Jauniešu māju.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS

 • Veicināt reģionālu, republikas mēroga kultūras pasākumu organizēšanu Ludzā un Ludzas novadā.
 • Palielināt Tūrisma informācijas centra pakalpojumu klāstu un štata vienības.
 • Rekonstruēt Ludzas pilsētas parka estrādi.
 • Atbalstīt nacionālo kultūru biedrības, nevalstiskas un citas organizācijas.
 • Atbalstīt tradicionālās reliģiskās konfesijas.
 • Slidotavas modernizācija, multifunkcionāla aprīkojuma iegāde.
 • Rekonstruēt Ludzas kinoteātra ēku.
 • Attīstīt pilsētas muzeja pakalpojumu pieejamību un to pievilcību tūristiem.
 • Uzsākt peldbaseina būvi.
 • Veikt pilsētā sporta bāzes Vārpa modernizāciju.

PAŠVALDĪBA, VIDE UN IEDZĪVOTĀJI

 • Nodrošināt ar luksoforu Latgales un 18.Novembra ielu krustojumā, kā arī Latgales, Tālavijas, Kr. Barona ielu krustojumā.
 • Atrisināt jautājumu par ūdens patēriņa starpību.
 • Atrisināt jautājumu par ūdens laistīšanu vasaras laikā privātmāju sektorā.
 • Rast risinājumu jautājumā par autostāvvietām daudzīvokļu māju sektora.
 • Atbalstīt administratīvas inspekcijas izveidošanu.
 • Labiekārtot peldvietas, savienojot pilsētas pludmale ar promenādi.
 • Atjaunot asfalta segumu Ludzas parkā.
 • Veikt kāpņu remontu un rekonstruēt kapliču Ludzas kapos.
 • Ierīkot bruģa celiņus pilsētas kapos.
 • Pielāgot Lūdzas pašvaldības ēku cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, ierīkojot liftu un bīdāmās durvis.
 • Sakārtot un pilnveidot komunālo saimniecību.
 • Veicināt segumu uzlabošanu un atjaunošanu Ludzas pilsētā un novadā.
 • Nodrošināt pašvaldības finansējumu māju īpašniekiem ūdens un kanalizācijas pieslēgšanai.
 • Sniegt bezmaksas juridiskās konsultācijas pilsētas un novada iedzīvotājiem.
 • Piešķirt pašvaldības finansējumu kara upuru un citu piemiņas vietu uzturēšanai un labiekārtošanai.

Publicēts 24 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0