Mums ir, ar ko lepoties! - Ludzas Zeme

Mums ir, ar ko lepoties!

Mums ir, ar ko lepoties!
3.1
(26)

“Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā.” (Rainis)

Es, Edgars Mekšs, pašvaldības darbā vadošajos amatos strādāju vairāk kā 16 gadus, kopš 2017. gada esmu Ludzas novada domes priekšsēdētājs (Zaļo un Zemnieku savienība). Es lepojos ar pēdējos gados paveikto Ludzas novadā un esmu pateicīgs savai komandai par atbalstu un ieguldīto darbu. Aizvadīto četru gadu laikā ir paveikts ļoti daudz, neskatoties uz dažādām grūtībām, veiksmīgi esam realizējuši vairākus Eiropas Savienības projektus: izglītības, sociālā, ceļu un ielu sakārtošanas, uzņēmējdarbības veicināšanas un ūdenssaimniecības attīstības jomās, esam prasmīgi izmantojuši arī pašvaldības budžeta līdzekļus dažādu lielāku un mazāku projektu īstenošanai.

 

Daudzus uzsāktos projektus turpinām īstenot šobrīd, daudzas ieceres vēl ir tikai attīstības stadijā. Zaļo un Zemnieku savienība apņemas turpināt iesāktos un uzsākt jaunus darbus ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību, darbavietu veidošanos, infrastruktūras sakārtošanu, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, īpašu atbalstu sniedzot ģimenēm ar bērniem un veicinot iedzīvotāju atgriešanos novadā.

Tika realizēts ilgi gaidītais sapnis par peldbaseinu, tā ir lielākā jaunbūve pēdējo 12 gadu laikā.

Ir izveidoti jauni sociālie pakalpojumi, kas kopš 2020. gada jūnija jau ir pieejami jaunizveidotajā Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā. Tas ir liels atbalsts vecākiem, kuru bērni ir ar īpašām vajadzībām. Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā tiek nodrošināti pakalpojumi: dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas un sociālo pakalpojumu rehabilitācijas centrs, kur pieejama sāls istaba, multisensorā istaba, rehabilitācijas zāle ar ūdens muzikālo gultu un fizioterapijas zāle.

Īstenots vērienīgs projekts “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”, kura ietvaros tika pārbūvēti un aprīkoti ar mēbelēm un IT aprīkojumu Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1. korpuss, dienesta viesnīca un Ludzas 2. vidusskola. Veikti būvdarbi Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

Rūpējoties par ērtāku pārvietošanos gan gājējiem, gan autobraucējiem, Ludzas novada pašvaldība ik gadus iegulda ievērojamus finanšu līdzekļus ielu, ceļu atjaunošanai un pārbūvei. Ir pārbūvētas Dagdas, Odu, Latgales šķērsiela, Upīša, Peldu un Dzirnavu iela, ierīkota atbalstsiena Kr. Barona ielā, atjaunots segums Skolas, Blaumaņa, P. Miglinīka, Lejas un Klusā ielas posmiem. Arī šogad turpinās vairāku ielu pārbūves darbi: Sporta, Baznīcas, Stacijas, J. Soikāna, Miera, Kārsavas, Smilšu un Krāslavas ielās.

Nodrošinot Ludzas novada transporta infrastruktūras attīstību, kā arī uzlabojot satiksmes dalībnieku drošību, dzīves vietas pievilcību un dzīves kvalitātes celšanos, notiek ceļu: Cirma – Dzerkaļi, Cirmas pagastā un Ļubāni-Silovi-Buliši, Ņukšu pagastā pārbūves darbi. Atjaunots asfalta segums piebraucamajam ceļam pie poliklīnikas, kur nobruģēts arī gājēju celiņš. Noasfaltēti Parku ielas posma savienojums ar Latgales ielu un divi Liepājas ielu atzari. Nobruģēts gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums un videonovērošanas sistēma starp Ludzas pilsētas ģimnāzijas abiem korpusiem, kā arī nobruģēts celiņš pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”.

Rūpējoties par aktīva dzīvesveida cienītājiem un uzlabojot sporta infrastruktūru Ludzā, tapa jauns vingrošanas, basketbola laukums un skeitparks. Tāpat noasfaltēts sporta laukums pie peldbaseina, ko ziemas laikā izmanto slidošanai, bet vasarā – strītbolam.

Pilsētas parkā tapa moderna āra klase – vieta dabaszinību nodarbībām, nobruģēti parka celiņi un uzstādīti jauni soliņi.

Ierīkots jauns rotaļu laukums pie Pildas pamatskolas un pludmalē “Radziņš”.

Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnā durvis vēra Ludzas novada sociālā aprūpes centra “Ludza” filiāle. SAC “Ludza” projekta ietvaros iegādāts jauns aprīkojums.

Pildas pamatskolā pabeigti ēkas pārbūves darbi, pielāgojot telpas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, turpinās Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu pārbūves darbi.

Pašvaldība sniedz līdzfinansējumu dzīvokļu īpašniekiem ēku un iekšpagalmu sakārtošanai, ir atjaunoti daudzdzīvokļu namu pagalmi Baznīcas, Liepājas, Biržas, Blaumaņa, Raiņa ielās, un šogad tiks uzsākti darbi pie veikala “TOP”.

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir paveicis daudz darbu pilsētas labiekārtošanā: izveidota jauna atpūtas vieta parkā, uzstādīti soliņi pilsētā, veikti daudzdzīvokļu māju remonti.

Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai uzstādīti 252 jauni LED gaismekļi, kas ir videi draudzīgs risinājums.

Lai vasaras prieki būtu baudāmāki, labiekārtota pludmale pie Cirmas ezera un izveidota jauna peldvieta pie Dunakļu ezera.
2020. gada rudenī Ludzā darbu uzsāka Ludzas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kur ikviens iedzīvotājs ērti un ātri var saņemt valsts pakalpojumus vienuviet. Pašvaldības administratīvās ēkas 2. stāva zālē izveidota video konferenču zāle.

Pabeigti būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas pilsētā” un iedzīvotāji turpina pieslēgt savus īpašumus pie centralizētas kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

Paveikti vēl daudz mazāki un lielāki darbi, piemēram, Ludzas 2. vidusskolas hallē atjaunots grīdas segums un apgaismojums, Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2. korpusā un Mūzikas pamatskolā nomainīti logi, Sporta skolā un Mākslas skolā uzstādīti jauni apkures katli, skolām iegādāta jauna datortehnika. Sakārtota un sertificēta Makašānu autotrase.

Šogad maijā plānots uzsākt darbus vairākos objektos: Pilskalna labiekārtošana, kanalizācijas tīklu izbūve Martišu ciemā, tā saucamā “Govju tilta” jeb tilta pār Garbaru upi izbūve, bērnu rotaļu laukuma izveide pie Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2. korpusa, pontonu tilta izbūve Mazā Ludzas ezerā, kā arī viens no svarīgākajiem būvniecības objektiem – industriālās teritorijas izveide Ludzā, Krāslavas ielā 1.

Notiek darbs pie Lielā Ezerkrasta promenādes, Saules ielas, stadiona “Vārpa”, kapličas un citu objektu tehniskās dokumentācijas izstrādes.

Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu sportistiem, sporta klubiem, nevalstiskajām organizācijām, piešķir stipendijas vidusskolēniem, naudas balvas par sasniegumiem kultūrā un sportā, atbalsta uzņēmējus, jauniešus.

2020. gadā Ludzas novada pašvaldība tika atzīta par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā, tas arī ir mūsu darba novērtējums.
Man rūp mūsu novada nākotne (tagad jaunizveidojamā) un es vēlos savu dzīves pieredzi, zināšanas un enerģiju veltīt mūsu jaunā novada sakārtošanai, attīstībai un izaugsmei. Mums ir izveidota zinoša, pieredzes bagāta un profesionāla komanda.

AICINU ATBALSTĪT ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS KOMANDU SARAKSTS NR. 5! VEIDOSIM MŪSU NOVADU KOPĀ!

 

Politisko reklāmu apmaksāja Zaļo un Zemnieku savienība

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 3.1 / 5. 26