Garantēta darba vieta, maksā par mācīšanos - Ludzas Zeme

Garantēta darba vieta, maksā par mācīšanos

Garantēta darba vieta, maksā par mācīšanos
5
(5)

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes rīkotajās popularizēšanas pasākumos Ludzas pārvaldes struktūrvienībās, kā arī Ēnu dienās skolēni uzdod daudz jautājumu: kā kļūt par robežsargu, cik ilgi ir jāmācās, kā kļūt par kinologu, cik jāmaksā par mācībām utt. Šodien pastāstīsim par uzņemšanu un mācību iespējam Valsts robežsardzes koledžā.

 

No sākuma jāpieņem lēmums

– No sākuma jāpieņem lēmums: es gribu būt par robežsargu, jo ne katram tas dots – strādāt valsts pārvaldē un saistīt savu dzīvi ar militāro jomu,– stāsta Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze Diāna Deņisova. – Tāpēc pirmo mēnesi kadeti mācās sagatavošanas kursā, pa šo laiku var iejusties robežsarga profesijā un saprast, vai viņi tiešām grib kļūt par robežsargiem. Daži arī aiziet, saprotot, ka viņiem tas nav pie sirds – viņiem grūti ievērot dienesta režīmu, dzīvot dienesta viesnīcā no pirmdienas līdz piektdienai, klausīt komandas, nēsāt dienesta formu utt.

Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras pedagogs māca izpildīt ierindas paņēmienus ar ieročiem ierindas laukumā.

 

Jāmācās Valsts robežsardzes koledžā

Robežsargu izglītību Latvijā nodrošina Valsts robežsardzes koledža, kas atrodas Rēzeknē. Par robežsargu var kļūt viena gada laikā. Sākumā jāapgūst profesionālās tālākizglītības programma “Robežapsardze”, iegūstot kvalifikāciju Valsts robežsardzes inspektors. Mācības ir bezmaksas.

Visa informācija par uzņemšanu interesantiem ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas mājaslapā. Sadaļā “Profesionālās tālākizglītības programmā “Robežapsardze”” aprakstīts, ka pieteikties mācībām var Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību, kuriem ir pilni 18 gadi un kuri nav sasnieguši 40 gadu vecumu.

Mācību robežkontrolpunktā notiek praktiskā nodarbība “Robežpārbaude”.

 

Līdz 21. jūlija var iesniegt dokumentus

Pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā var divas reizes gadā: vasarā un ziemā. Šobrīd uzsākta pamatuzņemšana, kas turpināsies līdz 21. jūlijam.

Pēc dokumentu iesniegšanas kandidātu nosūta veselības pārbaudes veikšanai. Svarīgi, lai kandidātam nebūtu sodamības un viņš nav bijis saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Izglītības dokumentā nedrīkst būt nesekmīgs vērtējums un tiek aprēķināts dokumenta par vidējo izglītību sekmju vidējais vērtējums.

Tad būs jākārto atlases pārbaudījumi, proti, angļu valodas tests, ja nav kārtots centralizētais eksāmens angļu valodā un fiziskās sagatavotības pārbaude. Šogad atlases pārbaudījumi notiks Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs no 31. jūlija līdz 4. augustam.

 

Mācīties ir interesanti

Topošie robežsargi mācās mūsdienīgā un attīstītā mācību vidē, kas padara izglītības procesu par aizraujošu un efektīvu. Mācīties ir interesanti, jo programma paredz gan vispārizglītojošo priekšmetu apguvi, piemēram, fiziskā sagatavošana, informātika, psiholoģija, kā arī specifisko – robežuzraudzība, ierindas mācība, militārā taktika, ieroču un šaušanas apgūšana. Ļoti daudz ir arī praktisko nodarbību, kas notiek gan lauku mācību centrā “Janopole”, gan sporta centrā, gan mācību robežkontrolpunktā.

 

Kadetu ikdiena

Mācību laikā no pirmdienas līdz piektdienai kadeti dzīvo dienesta viesnīcā un var doties mājās piektdienas vakarā. Kadetu ikdiena nav garlaicīga, jo dienas sadale paredz, ka diena sākas ar rīta rosmi, tad seko rīta apskate, izvade, mācību stundas, kā arī kadeti tiek iesaistīti dažādos pasākumos, t.sk. sporta sacensībās, militārajās parādēs u.c. Vakaros kadeti var sportot, izmantojot koledžas sporta bāzi, proti, peldbaseinu, stadionu, trenažieru un sporta zāli. Kadetu diena beidzas ar vakara jundu plkst. 22.00.

Kadeti pēta aizsardzības elementus ceļošanas dokumentos nodarbības “Dokumentu tehniskā izpēte”.

 

Atalgojums mācību laikā

Mācību laikā apmācāmie saņem atalgojumu, tā nav stipendija, tā ir darba samaksa, no kuras tiek maksāti visi nodokļi likumdošanā noteiktajā kārtībā. Mācības tiek ierēķinātas darba stāžā, kā arī nodrošinātas sociālās garantijas, proti, pabalsti, bezmaksas ārstu apmeklējumi, papildatvaļinājumi un apmaksātas brīvdienas.

 

Nodrošināti ar dienesta vietu

Pēc sekmīgas programmas apguves apmācāmie tiek nodrošināti ar dienesta vietu, proti, mācības Valsts robežsardzes koledžā garantē 100% darba vietu. Dienesta gaitas var turpināt kādā no Valsts robežsardzes struktūrvienībām, kas veic sauszemes, jūras vai gaisa robežas apsardzību, proti, Ludzas, Daugavpils, Viļakas, Aviācijas, Rīgas vai Ventspils pārvaldēs.

Studējošie kārto kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu.

 

Var kļūt par kinologu

Vienkārši apgūt kinologa profesiju Valsts robežsardzes koledžā nav iespējams, proti, var kļūt par robežsardzes kinologu. Apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu “Robežapsardze”, var pieteikties fakultatīvām nodarbībām Kinoloģijas centrā un iepazīties ar kinologa profesijas specifiku. Ja kadets izvēlas būt par kinologu, tad pēc sekmīgas profesionālās tālākizglītības programmas apguves viņš turpinās dienestu Valsts robežsardzes inspektora – kinologa amatā. Kinologa profesionālā apmācība notiks jau dienesta laikā kopā ar suni, periodiski apmeklējot profesionālās pilnveides kursus Valsts robežsardzes koledžā.

Kinoloģijas centra vaislas nodaļa nodod kucēnu Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes kinoloģei.

 

Prakse

Pēc teorētiskām un praktiskām mācībām kadeti tiek nosūtīti kvalifikācijas praksē, kas norisinās Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs. Tā ir iespēja praktiski apgūt robežsarga prasmes trīs jomās: “zaļā robežā”, robežkontroles punktā un imigrācijas kontrolē. Pēc prakses kadeti kārto kvalifikācijas eksāmenu.

 

Izaugsmes iespējas

Robežsarga darbam ir plašs izaugsmes iespēju klāsts. Robežsardzes inspektors var nākt uz koledžu studēt pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības programmā un divu gadu laikā kļūt par jaunāko virsnieku. Tad ir iespēja turpināt studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, apgūstot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu un kļūt par Valsts robežsardzes vecāko virsnieku. Var arī piedalīties robežapsardzības atbalsta pasākumos Grieķijā, Itālijā, Rumanijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Koledžas atrašanās vieta: Rēzekne, Zavoloko iela 8. Tālrunis: 64603690, koledžas mājaslapa: www.vrk.rs.gov.lv.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Garantēta darba vieta, maksā par mācīšanos” saturu atbild Ludzas Zeme

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 5 / 5. 5