Ciblas vidusskola organizē Eversmuižas parka sakopšanu - Ludzas Zeme

Ciblas vidusskola organizē Eversmuižas parka sakopšanu

Ciblas vidusskola organizē Eversmuižas parka sakopšanu
5
(1)

19. oktobrī Eversmuižas parkā valdīja rosība. Vidusskola organizēja parka teritorijas sakopšanas talku. Talkā piedalījās Ciblas vidusskolas skolotāji, tehniskie darbinieki, skolēnu vecāki, algoto sabiedrisko darbu strādnieki. Pēc mācību stundām talciniekiem pievienojās klašu kolektīvi. Talkoja 7. – 12. klases, izņemot sportistus, kuri todien bija devušies uz basketbola sacensībām Ludzā, informē pašvaldība.

Parka teritorijas izpļaušanu organizēja novada pašvaldība. Talcinieki vāca nopļauto sauso zāli un lapas. Vīrieši nozāģēja dažus bīstamus kokus, apzāģēja arī seno apstādījumu krūmus.

Ikviens, kas savulaik mācījies Ciblas vidusskolā, atmiņā glabā skaistus mirkļus, ar kuriem bija piepildīta skolas teritorija – parks, romantiskās takas un laipas. Piemēram, skolotāja Dzintra Toporkova, kopjot viņas audzināmajai klasei iedalīto parka daļu, atcerējās, kā skolas gados tieši te nācies cītīgi kaplēt grants celiņu, kas ieskāvis parku. Citas ciblānietes kavējās atmiņās par to, kādi šajā teritorijā bija izmēģinājumu lauciņi, kuros bioloģijas skolotāja Antoņina Zgirska mācījusi audzēt un pētīt dažādas lauksaimniecības kultūras. Savukārt parkā todien ienākusī pensionāre Regīna Mūrmane atminas tālos pēckara gadus, kad parka teritorija izmantota sporta nodarbībām, tolaik apkārtne nebija tik aizaugusi un varēja redzēt Ilžas upi.

17. gadsimtā celtā un vēlāk pārbūvētā kungu māja savulaik izmantota kā skolas ēka. Tagad te izvietots skolas internāts, kurā pašreiz dzīvo 10 skolēni. Ēkā ir biedrības „Strauts” telpas. Parka teritorija nekādi netiek izmantota. Tās uzkopšanai tiek rīkotas talkas. 2017. gadā te iestādīti Latvijas simtgades ozoli.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 5 / 5. 1