Ciblas novada pamatbudžets pieaudzis par gandrīz 80 000 eiro - Ludzas Zeme

Ciblas novada pamatbudžets pieaudzis par gandrīz 80 000 eiro

0
(0)

Tika veikti grozījumi pašvaldības šī gada budžetā, tas papildināts ar 79 556 eiro, no tiem par 28 tūkstošiem eiro palielināti pamatbudžeta ieņēmumi sakarā ar valsts mērķdotāciju ienākšanu (5 000 eiro – Valsts dotācija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai; 23 000 eiro – valsts finansējums projektam “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”), informē pašvaldība.

Par 51 556 eiro palielināts jeb precizēts naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu (t. sk. 10 385 eiro – valsts mērķdotācija Ezersalas internātpamatskolas pedagogu atalgojumam).

Pateicoties budžeta ieņēmumu daļas pieaugumam, bija iespējams ieplānot izdevumus dažādiem mērķiem – pamatbudžeta izdevumi palielināti par 79 556 eiro.

Būtiskākie no tiem:

  • 9 250 eiro – Seļekovas kapu teritorijas labiekārtošana: žoga izbūve, jauna automašīnu stāvlaukuma ierīkošana, keramiķa Antona Šmulāna pieminekļa atjaunošana u. c.;
  • 8 000 eiro – Zvirgzdenes estrādes skatuves grīdas pārbūve;
  • 2 656 eiro – pašvaldības finansējums LEADER projekta ”Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem realizācijai;
  • 2 000 eiro – daudzdzīvokļu māju remontam (skursteņu uzstādīšana);
  • 3 000 eiro – Jauno uzņēmēju projektu konkursa līdzfinansējums;
  • 750 eiro – GPS navigācijas ierīču uzstādīšana uz pašvaldības automašīnām un ierīču apkalpošanas maksa.

Publicēts 10 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0