Ciblas novadā iedzīvotāji talkos 17 vietās - Ludzas Zeme

Ciblas novadā iedzīvotāji talkos 17 vietās

0
(0)

Latvijā šo sestdien, 28. aprīlī, notiks Lielā Talka 2018. Tās norisi Ciblas novadā pārrauga Lielās Talkas koordinators Aldis Tihovskis, informē pašvaldība.

Līdz 24. aprīlim reģistrētas 17 talkošanas vietas.

Blontu pagastā – 3 vietas: Blontu c. (atbild. – Ināra Sprudzāne), Blonti (atbild. – Jānis Repšs), Skradeļu kapi (atbild. – Inta Vonoga);

Ciblas pagastā – 4 vietas: Eversmuižas dabas taka (atbild. – Miervaldis Trukšāns) un Ciblas PII teritorija (atbild. – Elza Abramāne), Ozupines ciems (atbild. – Zinaīda Bule), Felicianovas daudzdzīvokļu mājas „Atspulgas” teritorija (atbild. – Andra Rakste);

Līdumnieku pag. – 1 vieta: Seimaņu dižakmens (atbild. – Ēriks Pavlovs);

Pušmucovas pag. – 2 vietas: Pušmucovas ciema teritorija (atbild. – Inese Ludborža), Mežernīku kapi (atbild. – Ilga Grade);

Zvirgzdenes pagastā – 7 vietas: Lucmuižas ciemata teritorija (atbildīgā – Aija Zlidne), Franapoles kapi, Zvirgzdenes kapi, Vierņu k., Lītaunieku k., Vasarānu k., Bleivu k. (atbild. – Valentīna Ruciņa).

Lielās Talkas mājas lapā (http://talkas.lv) var reģistrēt savu talkošanas vietu, piesakot savas Talkas Atbildīgo personu. Pirms tam reģistrēšana jāsaskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē Lielās Talkas mājas lapā.

28. aprīlī varēs pievienoties kādai no reģistrētajām talkas vietām.

Lielās Talkas maisi šogad ir sarkanā krāsā. Tos maisus bez maksas būs iespējams saņemt ikvienā reģistrētajā talkas norises vietā.

Ciblas novada Lielās Talkas koordinators Aldis Tihovskis informē, ka Ciblas novada teritorijā talkošanas vietu vēlams reģistrēt līdz 26. aprīlim, lai savlaicīgi varētu nogādāt maisus līdz pagasta pārvaldei, kur tos varēs paņemt par konkrēto reģistrēto Lielās Talkas vietu atbildīgā persona.

Lielās Talkas koordinators Ciblas novadā ir Aldis Tihovskis. Viņa kontakti: tālr. 26162066, e-pasts: aldons777@inbox.lv/.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0