Pilsētas centrā smidzina indes - Ludzas Zeme

Pilsētas centrā smidzina indes

5
(1)

Bezprecendenta gadījums noticis Kārsavā. Gandrīz vai pilsētas centrā notiek lauk­saimnieciskā darbība. Tiek turēts lopu ganāmpulks, ar raundapu miglotas nezāles, vaļējā piekabē turēti minerāl­mēsli.Visa augstāk minētā lauk­saimnieciskā darbība notiekot Kār­savā, Dārzu ielā 1. Par to mūs informē neapmierinātie kār­savieši. Personīgi ierodos uz minēto adresi. Tik tiešām rodas iespaids, ka esmu iebraukusi kā­da zemnieka pagalmā. Te redza­ma visdažādākā lauksaim­niecī­bas tehnika, traktori, pie­kabes. Pā­ri ceļam zaļas pļaviņas vidū atstāta bēdīga skata smagā auto­mašīna, kurai pieslietas lietotas riepas. Tālāk ganās lo­piņi. Lai arī tā skaitoties rūpnie­ciskā, ne lauksaimniecības zeme.Mājā, Dārzu ielā 1, kura pieder nelikumīgu lauksaimnie­cis­ko darbību izvērsušajai ģime­nei, sastapt nevienu neizdodas, jo viņi šeit nedzīvo, bet gan Dārzu ielas galā. Kamēr foto­grafēju saimnieciskās darbības pierādījumus, sajūtu dažādu smaku kokteili – minerālmēslus, dīzeļdegvielu utt.Tādēļ šķiet pamatots neap­mierināto kaimiņu apgalvo­jums, ka te esot bīstama vide. Tiek migloti iesētie graudaugi, darbināti traktori, kuru atgāzes dūmi piepilda blakus esošo kaimiņu pagalmus un istabas. Miglošanas rezultātā ticis iznī­cināts kaimiņa tūju dzīvžogs. Bet tas nebūtu pats ļaunākais.Vienai kaimiņienei, kā viņa stāsta Ludzas Zemei, sākušās nopietnas veselības problēmas. Kā viņa uzskata, no ieelpotajām indēm sākusies alerģija un piezagusies klāt astma. To esot konstatējuši ārsti. Kad minētā kaimiņiene aizbraucot uz laukiem, kur ir droša vide, visi šie simptomi stipri mazinās.Sazvanu Kārsavas novada domes priekšsēdētāju Ināru Silicku. Uzzinu, ka saistošajos noteiku­mos šāda situācija pat neesot apspriesta, jo kuram normālam cilvēkam pilsētas centrā radīsies vēlēšanās uzsākt lauksaimniecis­ko darbību. Pēc I. Silickas domām, tas nav pieļaujams. Tad nu paliek mīkla, kāpēc šādu situāciju dome tomēr pieļauj un uz to nereaģē.Dažus vārdus ar avīzes starpniecību gribu teikt Dārzu ielas 1 īpašniekiem. Morāles lasīšana te atkrīt un nelīdzēs. Cilvēkam vai nu ir inteliģence un vēlme ar citiem rēķināties vai nu tās nav. Un nav svarīgi, vai rokās turi pildspalvu vai sūdu dakšas kā darba instrumentu. Bet vienu gan jāielāgo — kad ignorē saprāta robežas, tad tās uzliek pati dzīve.Domājams, atbildīgās institū­cijas tomēr ieinteresēsies par šo gadījumu un tiks pieņemts kāds risinājums, lai pasargātu cilvēku veselību un mieru.

Publicēts  07 JŪNIJS 2016

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 5 / 5. 1