Pašvaldība veic aptauju par privātajiem ezeriem - Ludzas Zeme

Pašvaldība veic aptauju par privātajiem ezeriem

1
(1)

Ludzas novada domes vadība šī gada 27. jūlijā pēc domes sēdes, saskaņojot ar novada domes deputātiem, nolēma veikt iedzīvotāju aptauju ar mērķi izzināt iedzīvotāju viedokli par to, vai Ludzas novada pašvaldībai ir jāierosina Saeimai veikt grozījumus likumdošanā attiecībā uz Ludzas novada teritorijā esošajiem privātajiem ezeriem – Mazo Kurmas ezeru, Lielo Kurmas ezeru un Dukānu ezeru, informē pašvaldība.

Aptaujas anketa pieejama šeit.

Uz šo brīdi augstāk minētie ezeri ir privātie ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij. Aptaujas rezultātā pašvaldība vēlas uzzināt iedzīvotāju viedokli par to, vai šajos ezeros arī turpmāk zvejas tiesības būtu jāsaglabā valstij, vai lietderīgāk būtu zvejas tiesības pilnībā atdot ezeru īpašniekiem.

Anketas tiks izvietotas laika posmā no 21.08.2017. līdz 20.09.2017. Ludzas novada pagastu pārvalžu administratīvajās ēkās (vērsties pie sekretāres vai pārvaldes vadītāja), Ludzas novada domes administratīvajā ēkā Raiņa ielā 16, kabinetā Nr.301, kā arī Ludzas novadā izvietotajās divās tirdzniecības vietās, kuru darbība saistīta ar makšķerēšanai un zvejniecībai paredzētā aprīkojuma tirdzniecību: IK “LAKI” (Ludzā, Stacijas ielā 30) un IK “VASALS AA” (Ludzā, Skolas ielā 20A). Aptaujas rezultāti tiks apkopoti, izmantojot saskaitīšanas matemātisko metodi.

Lūdzam iedzīvotājus būt aktīviem un izteikt savu viedokli, ierakstot anketā ar vārdiem “Par“ vai “Pret” vērtējumu katram no iepriekš minētajiem ezeriem atsevišķi.

Ja Jūs uzskatāt, ka zvejas tiesības turpmāk ir jānodod ezeru īpašniekiem, atbildiet uz jautājumu ar vārdiem “PAR”.

Ja Jūs uzskatāt, ka zvejas tiesības tomēr ir jāatstāj valstij (ar tiesībā zvejot jebkuram iedzīvotājam vai specializētam zvejsaimniecības komersantam), atbildiet ar vārdiem “PRET”.

Neskatoties uz to, ka aptaujai ir informatīvs raksturs, domes vadībai lēmuma pieņemšanas laikā ir jāņem vērā sabiedrības viedoklis. Atkarībā no aptaujas rezultātiem var tikt ierobežotas sabiedrības intereses attiecībā uz brīvu piekļuvi, makšķerēšanu un zvejniecību minētajos ezeros.

Līdzdalību šajā aptaujā pašvaldība skata kā kvalitatīvi augstāku mijiedarbības stadiju attiecībās starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Iedzīvotāju līdzdalība aptaujā tiek analizēta kā divvirzienu komunikācija starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Civillikumu Latvijā ir īpaša ūdeņu kategorija, kura ir kā starpposms starp valsts un privāto īpašumu, tas ir – ezeri atrodas privātpersonu īpašumā, bet zivis ir pilnīgā valsts kompetencē. Minētajā ezeru sarakstā ir ietverti zivsaimnieciski svarīgākie Ludzas novada ezeri, tajā skaitā Mazais Kurmas ezers, Lielais Kurmas ezers, Dukānu ezers, kuri nav iekļauti publisko ezeru sarakstā. Pareizāk sakot, zvejas tiesības šajos ūdeņos pieder valstij un valsts nosaka, kā tās tiek izmantotas, ņemot vērā arī iedzīvotāju intereses. Tādējādi likumdevējs sabiedrības interesēs ir izšķīries virknei ezeru noteikt vai nu publiska ezera statusu, vai arī īpašumtiesību ierobežojumu – zvejas tiesību piederību valstij.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 1 / 5. 1