Mežvidu pamatskolas skolēni iepazīst profesiju daudzveidību - Ludzas Zeme

Mežvidu pamatskolas skolēni iepazīst profesiju daudzveidību

Mežvidu pamatskolas skolēni iepazīst profesiju daudzveidību
0
(0)

Mežvidu pamatskolas 6. klases skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispērējās un profesionālās izglītības ietādēs” pasākuma “Ražots Latvijā ” ietvaros 9. oktobrī devās uz Rēzeknes novada Z/S Apkalnmājas. Ādas izstrādājumu darbnīcā “Apkalnmājas” izgatavo dažādus ādas izstrādājumus – jostas, maciņus, oriģinālas rokassomiņas, zirglietas (tā ir vienīgā amatnieku darbnīca Latvijā, kur izgatavo zirglietas), informē skolotāja Jolanta Silicka.

Skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem amatnieku arodiem: dārznieks, jātnieks, zirgkopis, kalējs, podnieks, audēja, galdnieks, ādas izstrādājumu darinātājs. Tika pārrunāts, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas katras profesijas pārstāvim. Skolēni apskatīja dažādus Latgales amatnieku darinājumus: māla, ādas, koka izstrādājumus, metālkalēja darbus, austas grīdsegas. Skolēni bija sajūsmā par iespēju darboties praktiski ādas izstrādājumu darbnīcā, kur paši savām rokām gatavoja atslēgu piekariņus no ādas un pārliecinājās, cik daudzveidīgas prasmes ir nepieciešamas, lai pagatavotu mazu ādas atslēgu piekariņu.

Latgales kultūrvēstures muzeja nodarbībā skolēni iejutās stāsta par “Rozi” tēlos, ielūkojoties Rēzeknes pilsētas vēstures lappusēs. Praktiski darbojoties grupās, skolēni noskaidroja, ko var atrast zemes dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutās arheologa lomā un veica „izrakumus“ ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc tam analizējot atradumus. Nodarbības laikā skolēni padziļināja zināšanas par vēsturi, kultūrvēsturi, mācījās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret vidi, pārliecinājās, cik interesanta, bet atbildīga ir arheologa profesija. Audzēkņiem ļoti patika muzeja gides vadītā nodarbība, kas radīja padziļinātu interesi arī par gida profesiju.

Foto salonā “Rota” skolēni varēja ielūkoties fotogrāfa profesijā apskatīja foto aparatūru, fotografēšanas procesā izmantojamo atribūtiku, paši mācījās bildēt un pozēt.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0