Kārsavas novada budžets samazinās par 2% - Ludzas Zeme

Kārsavas novada budžets samazinās par 2%

0
(0)

Kārsavas novada dome apstiprinājusi pašvaldības 2017.gada budžetu ieņēmumos un izdevumos 5 912 375 eiro, kas ir par 2% mazāk nekā pērn, informē pašvaldība.

Budžeta prioritātes ir izglītība, sociālā joma, attīstība un teritorijas uzturēšana.

Lielāko daļu ieņēmumu – 51,9% budžetā veido transferti no valsts un pašvaldību budžetiem. Nodokļu ieņēmumi budžetā veido 42,8%, budžeta iestāžu ieņēmumi jeb maksas pakalpojumi – 4,6% un nenodokļu ieņēmumi – 0,7%.

Lielākais līdzekļu īpatsvars pašvaldības budžetā – 38,3% šogad ir atvēlēts izglītībai. Teritorijas attīstībai un uzturēšanai paredzēts novirzīt 16,6%, bet sociālajai jomai – 15% no budžeta kopējiem līdzekļiem.

Skolēnu nodrošināšanai ar bezmaksas ēdināšanu šogad plānoti 138 800 eiro, bezmaksas mācību līdzekļu iegādei 22 700 eiro, stipendijām Kārsavas vidusskolā – 6000 eiro, skolēnu algotajiem darbiem vasarā – 6900 eiro, skolēnu izglītības un sporta pasākumiem un citām aktivitātēm – 16 100 eiro, vasaras nometņu organizēšana – 1500 eiro.

Kārsavas pirmskolas izglītības iestādes ēkas siltināšanai paredzēti 108 700 eiro, Kārsavas vidusskolas stadiona teritorijas labiekārtošanai un trotuāra rekonstruēšanai – 5600 eiro, iekštelpu remontdarbiem – 6700 eiro un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai – 13 200 eiro.

Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas projektam ir ieplānoti 37 900 eiro, Kultūras norišu kvalitātes uzlabošanas projektam – 49 500 eiro, aprīkojuma iegādei sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm – 28 100 eiro un projektam “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” – 11 800 eiro.

Malnavas pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas un Goliševas pagasta ūdens kvalitātes uzlabošanas projektiem šogad paredzēts attiecīgi 40 000 eiro un 32 800 eiro finansējums. Kārsavas kultūras nama fasādes rekonstrukcijā pašvaldība paredzējusi ieguldīt 53 100 eiro, bet Mežvidu pamatskolas ēkas renovācijā un domes ēkas energoefektivitātes kvalitātes uzlabošanā vēl 73 500 eiro.

Remontējot sanitāro telpu, SIA “Kārsavas Slimnīca” pamatkapitālā tiks veikti ieguldījumi 3000 eiro apmērā, bet, atjaunojot iekšpagalma segumu pēc siltumtrases būvdarbiem, SIA “Kārsavas Namsaimnieks” pamatkapitālā – 40 000 eiro apmērā. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai šogad paredzēts 15 000 eiro līdzfinansējums.

Attīstot autoceļu infrastruktūru, šajā gadā Kārsavā plānota Avotu un Zaļās ielas seguma atjaunošana, darbos ieguldot 52 000 eiro, Malnavas ciemata ielu seguma atjaunošana, kam paredzēti 31 000 eiro un ielu apgaismojuma uzlabošana un atjaunošana Mežvidu, Mērdzenes, Malnavas ciematos, tam atvēlot 25 000 eiro.

Sociālajiem pabalstiem plānoti 345 249 eiro, kas ir par 18,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Pieaugums saistīts ar esošo pabalstu palielinājumu un jaunu pabalstu ieviešanu.

Publicēts 30 JANVĀRIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0