Biodrošības pasākumi cūku novietnēs vasarā - Ludzas Zeme

Biodrošības pasākumi cūku novietnēs vasarā

0
(0)

Ņemot vērā to, ka 2015. gadā Latvijā mājas cūkām tika konstatēta saslimšana ar Āfrikas cūku mēri, kā arī, to, ka šīs slimības izplatībā liela loma ir cilvēkam, Zemkopības ministrija atgādina un iesaka ievērot pastiprinātus biodrošības pasākumus, gan dodoties kopt dzīvniekus, gan dodoties mežā ogot, sēņot vai medīt.

Lai izvairītos no slimības uzliesmojuma un nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos tālāk Latvijas teritorijā, vasarā dzīvnieku īpašniekiem, kuri savās saimniecībās tur cūku sugas dzīvniekus, jāievēro šādi biodrošības pasākumi:

  1. cūku sugas dzīvnieki jātur slēgtās telpās, nepieļaujot to kontaktu ar mežacūkām un citiem savvaļas dzīvniekiem;
  2. jāievēro normatīvie akti, kas nosaka biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām;
  3. nedrīkst cūku sugas dzīvniekiem izbarot zaļbarību vai zāli, kas vākta meža tuvumā, vai tādu, kas vākta laukā, ja tajā pirms nopļaušanas bijušas mežacūkas;
  4. pakaišiem nedrīkst izmantot salmus, ja ir aizdomas, ka tie bijuši saskarē ar mežacūkām vai to izkārnījumiem;
  5. nekādā gadījumā neizbarot pārtikas atkritumus, kā arī sekot, lai pārtikas atkritumi nejauši nenokļūst cūkām paredzētajā barībā vai tās tuvumā;
  6. savā saimniecībā vēlams nodarbināt personas, kuras savās mājās neaudzē un netur cūku sugas dzīvniekus;
  7. atgriežoties no meža un ejot pie dzīvniekiem, jāizmanto tīrīts un mazgāts apģērbs un dezinficēti apavi. Īpaša uzmanība jāpievērš tam apģērbam un apaviem, kas tiek valkāti, ejot mežā;
  8. jāseko cūku sugas dzīvnieku veselības stāvoklim un, ja dzīvnieki izskatās neveseli, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Iedzīvotājiem, kuri dodas mežā ogot, sēņot, pēc atgriešanās no meža izmantotais apģērbs ir jāiztīra un jāizmazgā, pastiprinātu uzmanību pievēršot apaviem un to pazolēm. Apavus vēlams arī dezinficēt.

Ja mežā redzēti dzīvnieku līķi, īpaši – mežacūku līķi, par tiem nekavējoties jāinformē vietējā pašvaldība.

Medniekiem, atgriežoties no medībām, jānodrošina, ka medībās izmantotais apģērbs, apavi un inventārs nenonāk kontaktā ar mājas cūku sugas dzīvniekiem. Īpaša vērība jāpievērš apaviem, tos nepieciešams dezinficēt.

Nekādā gadījumā nedrīkst izbarot mājas cūku sugas dzīvniekiem mežacūku izcelsmes atkritumproduktus. 

Publicēts 13 JŪNIJS 2016

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0