Zvirgzdenes Ķīšukalna pilskalnā darbojās jauno arheologu ekspedīcija - Ludzas Zeme

Zvirgzdenes Ķīšukalna pilskalnā darbojās jauno arheologu ekspedīcija

Zvirgzdenes Ķīšukalna pilskalnā darbojās jauno arheologu ekspedīcija
0
(0)

Jau ceturto vasaru Zvirgzdenes pagasta Šelupinku jeb Ķīšukalna pilskalnā darbojās jaunie arheologi no Rīgas Skolēnu pils Bērnu un  jauniešu  centra. Arheoloģe Ināra Kuniga pastāvīgi organizē jauno arheologu vasaras nometni jeb arheoloģisku ekspedīciju, pētot seno latgaļu apmetni  Lielā Ludzas ezera krastā, vēsta pašvaldība.

Arī  nākamgad  jaunie  arheologi gatavi atbraukt un turpināt Ķīšukalna izpēti. Šovasar izpēte veikta pilskalna ziemeļu daļā. Atkal gūta pārliecība, ka šī vieta bijusi blīvi apdzīvota. Atrastas velvju krāsnis, kas iedziļinātas zemē. Tas ir šim pilskalnam raksturīgi. Pavardu dibenā iebūvēti akmeņi, kas ļāva ilgāk saglabāt siltumu un uzlaboja vilkmi. Īpašu interesi raisīja kāds zemē apmēram metru iedziļināts pavards.

Atradumi liecina, ka šajā vietā darbojušies amatnieki, jo atrasti bronzas kausējumiem domāti māla tīģeļu fragmenti, vērpšanai domāti māla skriemeļi. Atrasta arī skaista kaula adata vienā no pavardiem. No rotaslietām – trapecveida bronzas mēlītes ar skaistu gravētu ornamentu. Viss liecina, ka pilskalna iedzīvotāji daudz zvejoja, jo saglabājušās zivju zvīņas un asakas, vienā pavardā pat ļoti biezā sablīvējumā. Izrakumi Ķīšukalna pilskalnā notiek zinātniskās izpētes ietvaros un organizēti kā arheoloģijas pulciņa dalībnieku apmācība. Strādājot fiziski četras stundas dienā, audzēkņi praksē apgūst iemaņas arheoloģiskā pieminekļa izpētē.

Savukārt pēcpusdienās un vakaros nometnē organizētas dažādas aktivitātes. Protams, peldēšanās ezerā. Laika apstākļi, atšķirībā no divām iepriekšējām lietainajām vasarām, bija labi. Arī šogad Blontu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieces jaunos arheologus nodrošināja ar garšīgām maltītēm, tajā skaitā siltām pusdienām Blontu PII ēkā. Jauno arheologu nometnē, kas pastāvēja aptuveni trīs jūlija nedēļas, bija 20 dalībnieki. Lieli palīgi skolotājai ir vecākie jaunieši, kas jau ceturto gadu strādāja Ķīšukalnā. Viņi spēj dot vērtīgus padomus jaunākajiem.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0