Zemnieku savienība rūpēsies, lai jaunie kārsavieši iekļaujas darba tirgū - Ludzas Zeme

Zemnieku savienība rūpēsies, lai jaunie kārsavieši iekļaujas darba tirgū

0
(0)

Kārsavas novads

Zaļo un Zemnieku savienība kandidāti:

 1. Ināra Silicka
 2. Andris Ļubka
 3. Andrejs Krišāns
 4. Inese Avota
 5. Aivars Ruskulis
 6. Artis Čoičs
 7. Marita Stepanova
 8. Tālis Mūrnieks
 9. Inta Rancāne
 10. Viktors Indričāns
 11. Ināra Dovgiallo
 12. Solvita Dzērkale
 13. Laimonis Naglis
 14. Antoņina Babāne
 15. Dace Rancāne
 16. Ainārs Kodarāns
 17. Gunārs Bluss
 18. Oskars Petinens

Priekšvēlēšanu programma

„Runā ar darbiem-tā ir stiprākā un labākā valoda”. (K. Skalbe)

Mēs esam gatavi turpināt iesāktos darbus un uzsākt jaunus. Mēs apzināmies savus spēkus un iespējas, kļūdas un trūkumus, rēķināmies ar varbūtējiem šķēršļiem un ekonomisko situāciju valstī. Mēs rēķināsimies ar novada iedzīvotāju viedokļiem par pilsētas un pagastu attīstību; uzturēsim dialogu ar iedzīvotājiem gan tradicionālajos, gan modernajos komunikāciju veidos, lai ikviens varētu aktīvi iesaistīties svarīgu lēmumu apspriešanā. Turpināsim attīstīt Kārsavas novadu pievilcīgu un sakārtotu, lai tas veidotos par vietu, kur godā seniorus, dibina ģimenes un audzina bērnus.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • Atbalstīsim pašvaldības teritorijā esošo uzņēmumu un zemnieku saimniecību darbību, rosināsim kooperācijas attīstību.
 • Īpašas rūpes veltīsim tam, lai jaunā paaudze ne tikai iekļaujas darba tirgū, bet arī uzdrošinās veidot paši savus uzņēmumus.
 • Veidosim labvēlīgu vidi investīciju piesaistei uzņēmējdarbības attīstībai.
 • Turpināsim atbalstīt lauksaimnieku speciālistu piesaisti zemnieku darbības attīstībai.
 • Godināsim uzņēmējus, kuri piedalās projektu apguvē.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS

 • Turpināsim uzlabot mācību iestāžu vizuālo tēlu, ieviest moderno tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs.
 • Turpināsim visiem novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošināt bezmaksas ēdināšanu.
 • Arī turpmāk nodrošināsim bērniem iespējas attīstīt savas prasmes un talantus mākslas un mūzikas skolā, sporta aktivitātēs un vasaras nometnēs.
 • Finansiāli atbalstīsim izcilākos skolēnus- Latgales zonas un valsts konkursu uzvarētājus.
 • Turpināsim jauniešu militāri-patriotiskās audzināšanas darbu novadā, atbalstot jaunsargu kustību.
 • Saglabāsim visas esošās bibliotēkas un kultūras namus.
 • Palielināsim finansējumu bibliotēkām grāmatu iegādei.
 • Turpināsim atbalstīt novada mākslinieciskos kolektīvus un daiļamata meistarus.
 • Atbalstīsim Kārsavas novada muzeja izveidi.
 • Nodrošināsim senioriem daudzveidīgu kultūras un interešu izglītības piedāvājumu.

SOCIĀLĀ SFĒRA UN VESELĪBAS APRŪPE

 • Turpināsim atbalstīt Kārsavas slimnīcas un pagastu feldšeru punktu darbību.
 • Atbalstīsim grūtībās nonākušos novada iedzīvotājus, izvērtējot katra individuālo nepieciešamību.
 • Atbalstīsim audžuģimenes. Rūpēsimies par veciem un vientuļiem novada iedzīvotājiem, akcentējot aprūpi mājās.
 • Izveidosim sociālo centru ģimenēm ar bērniem, personām ar īpašām vajadzībām, pensijas vecumu sasniegušiem novada iedzīvotājiem.

INFRASTRUKTŪRA UN VIDE

 • Turpināsim novada infrastruktūras sakārtošanu, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu; palielināsim atbalstu ēku siltināšanas līdzfinansēšanai, paplašināsim ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, ļaujot iespēju pieslēgties privātmāju iedzīvotājiem.
 • Turpināsim labiekārtot iekšpagalmus pilsētā un pagastu centros.
 • Rūpēsimies par sakoptu vidi un tās aizsardzību visā novadā.
 • Turpināsim uzlabot pašvaldības ielas un ceļus.

RELIĢIJA

 • Uzturēsim ciešu saikni ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām.
 • Veicināsim sadarbību ar sabiedriskām iestādēm un organizācijām.

Publicēts 27 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0