Vienbalsīgi ievēlēts Ciblas domes priekšsēdētājs - Dombrovskis - Ludzas Zeme

Vienbalsīgi ievēlēts Ciblas domes priekšsēdētājs – Dombrovskis

0
(0)

Šodien, 19. jūnijā, uz pirmo Ciblas novada domes sēdi pulcējās jaunievēlētie deputāti. 6 deputāti no „Zaļo un zemnieku savienība un LATGALES PARTIJA” – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Aldis Tihovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Rudīte Valtere. 2 deputāta vietas – „Likteņdzirnas”: Aivars Rikums un Māris Trukšāns. 1 deputāts no saraksta „Savam novadam”: Aleksejs Ivanovs. Uz domes sēdi ieradās 7 no 9 ievēlētajiem deputātiem. Nepiedalījās 2 deputāti: Aleksejs Ivanovs un Māris Trukšāns, iemesls nav zināms.

Sēdes gaitā tika izvirzīts viens kandidāts novada domes priekšsēdētāja amatam – Juris Dombrovskis. Vienbalsīgi domes priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts Juris Dombrovskis.

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatam J. Dombrovskis izvirzīja deputāti Inesi Birsku. Priekšsēdētāja vietnieka amats Ciblas novada pašvaldība nav atalgots, šī amatpersona saņem vienīgi deputāta atalgojumu un atlīdzību par priekšsēdētāja aizvietošanu viņa ilgstošas prombūtnes laikā (atvaļinājums u.tml.).

Balsojums par Inesi Birsku domes priekšsēdētāja vietnieka amatā bija vienbalsīgs – 7 balsis „par”.

Tālāk tika izveidotas pastāvīgās komitejas – Finanšu pastāvīgo komiteju 5 cilvēku sastāvā (ievēlēti deputāti: J. Dombrovskis kā komitejas priekšsēdētājs, Ē. Astičs, R. Valtere, M. Trukšāns, A. Ivanovs) un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju 4 cilvēku sastāvā (ievēlēti deputāti: I. Birska kā komitejas priekšsēdētāja, A. Tihovskis, S. Leščinska, A. Rikums).

Pirmajā jaunā sasaukuma sēdē tika lemts arī par citiem jautājumiem:

Lemts par pašvaldības budžeta finansējuma piešķiršana autotransporta iegādei. Nolemts 9 000 eiro piešķirt lietotas kravas automašīnas iegādei novada komunālās saimniecības un autoceļu uzturēšanas vajadzībām, 8 000 eiro – autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai.

Nolemts apstiprināt pašvaldības konkursa “Ciblas novada Sakoptākā sēta 2017” nolikumu.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0