Tuvojas svecīšu vakari novadu kapsētās - Ludzas Zeme

Tuvojas svecīšu vakari novadu kapsētās

Tuvojas svecīšu vakari novadu kapsētās
1
(1)

Tik ierasti katru rudeni ir kļuvuši svecīšu vakari kapiņos. Tie mudina cilvēkus apkopt kapiņus, atcerēties ar labu vārdu aizgājējus, aizdegt svecītes un noskaitīt lūgšanu. Ar nožēlu jāatzīst, ka arī svecīšu vakaru apmeklētāju skaits paliek arvien mazāks. Tā kā tuvojas laiks, kad var pieminēt tos, kuru nav starp mums, apkopojam svecīšu vakaru norises laikus mūsu novados.


Kārsavas novadā:

13. oktobrī

Novoselku kapsētā plkst. 11.00
Zeļčovas kapsētā plkst. 12.00
Salinīku kapsētā plkst. 13.00
Daguševas kapsētā plkst. 14.00
Grebņevas kapsētā plkst. 15.00
Bozovas kapsētā plkst. 16.00

20. oktobrī

Pliešu kapsētā plkst. 12.00
Vecinānu kapsētā plkst. 13.30
Dzērvju kapsētā plkst. 14.30
Rogu kapsētā plkst. 12.00
Naudaskalna kapsētā plkst. 13.00
Zacešku kapsētā plkst. 14.00
Kalvīnes kapsētā plkst. 15.00
Mežarnieku kapos plkst. 16.00
Kārsavas un Malnavas kapos plkst. 16.00

21. oktobrī

Keiseļovas kapsētā plkst. 12.00
Zoblevas kapsētā plkst. 13.00
Silarašu kapsētā 14.00
Uguļovas kapsētā 15.00

27. oktobrī

Vecpiragovas kapos plkst. 13.00
Pudinavas kapsētā plkst. 14.00
Šalaju kapsēta plkst. 15.00

4. novembrī

Sila kapsētā plkst. 11.00
Lakšinīku kapsētā plkst. 13.00

Ludzas novadā:

13. oktobrī

Eipļu kapos plkst. 13.00
Ciļviču kapos plkst. 14.00
Meļašku kapos plkst. 15.00

14. oktobrī

Istalsnas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, svecīšu vakars Ivdru kapos plkst. 13.00
Špeneru kapos plkst. 14.00
Aršulānu kapos plkst. 15.00
Apliužņu kapos plkst. 16.00
Zurzu kapos plkst. 16.30

20. oktobrī

Šķirpānu kapos plkst. 12.00
Boldānu kapos plkst. 13.00
Dzerkaļu kapos plkst. 13.00
Tutānu kapos plkst. 13.30
Brodaižu kapos plkst. 14.00
Soidu kapos plkst. 14.00
Raipoles baznīcā sv. Mise par mirušajiem plkst. 13.00, svecīšu vakars Raipoles vecajos kapos plkst. 14.00
Raipoles jaunajos kapos plkst. 15.00
Rogaižas kapličā sv. Mise plkst. 15.00
Horoševas kapos plkst. 16.00

27. oktobrī

Petrovsku kapos plkst. 12.30
Gaveiku kapos plkst. 13.30
Rindu kapos plkst. 14.30
Sv. Mise Rundēnu baznīcā plkst. 14.00 un svecīšu vakars Rundēnu kapos plkst. 15.00
Briģu kapos plkst. 15.00
Pūdnīku kapos 15.15
Ludzas pilsētas kapos plkst. 16.00
Ņukšu pagasta kapos plkst. 16.00

28. oktobrī

Istalsnas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00 un svecīšu vakars Zambaru kapos plkst. 13.00


Ciblas novadā:

14. oktobrī

Skradeļu kapos plkst. 13.00

20. oktobrī

Vjarumu kapos plkst. 13.00
Aizpūres kapos plkst. 14.00
Kurjanovas kapos plkst. 15.00
Ciblas kapos plkst. 16.00
Mežarnieku kapos plkst. 16.00

28. oktobrī

Vabaļu kapsētā plkst. 14.30
Pušmucovas kapos plkst. 15.00
Zvirgzdenes kapsētās svecīšu vakari nenotiks, taču iedzīvotāji tiek aicināti 2. novembrī individuāli iedegt svecītes pie kapu kopiņām un palūgties par aizgājušajiem.

Zilupes novadā:

6. oktobrī

Grivku (Sovānu) kapos plkst. 14.00

13. oktobrī

Terehovas kapos plkst. 12.00
Saveļinku kapos plkst. 15.00

20. oktobrī
Zilupes kapos plkst. 15.00

2. novembrī

Pasienes kapos plkst. 12.00

3. novembrī

Šuškovas kapos plkst. 14.00

Sarkaņu draudzes kapsētās:

13. oktobrī

Vasarānu kapsētā plkst. 15.00

20. oktobrī

Ceplīšu kapsētā plkst. 14.00

21. oktobrī

Ancižu kapsētā plkst. 14.00

28. oktobrī

Bižu kapsētā plkst. 14.00

3. novembrī

Lešku kapsētā plkst. 14.00

4. novembrī

Sarkaņu kapsētā plkst. 13.00

28. oktobrī

Svecīšu vakars Bērzgales draudzē plkst. 11.00

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 1 / 5. 1