Šī gada laikā Ludzas novada mājražotāji guva jaunas zināšanas un pieredzi - Ludzas Zeme

Šī gada laikā Ludzas novada mājražotāji guva jaunas zināšanas un pieredzi

Šī gada laikā Ludzas novada mājražotāji guva jaunas zināšanas un pieredzi
0
(0)

Šogad LLKC Ludzas konsultāciju birojs organizēja novada mājražotājiem trīs tikšanās reizes. Tās tika izplānotas, ņemot vērā mājražotāju vēlmes un viņiem aktuālākās tēmas. Noslēdzošajā pasākumā, kas notika septembrī, tika pārrunāts semināru ciklā paveiktais un tas, kādi priekšlikumi un ierosinājumi ir nākamajam gadam, informē LLKC Ludzas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Sanita Geduševa.

Pirmā tikšanās reize notika šī gada 4. aprīlī Kārsavas novadā. Uz informatīvo dienu tika aicināti Kārsavas, Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu mājražotāji. Starp atnākušajiem mājražotājiem bija gan pieredzējuši uzņēmēji, gan arī tādi interesenti, kuri tikai plāno uzsākt mājražošanu. Informatīvās dienas sākumā tika runāts un diskutēts par aktivitātes “Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju atbalsta programmas” galvenajiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem. Pasākuma otrajā daļā zemnieku saimniecības “Kurmīši” īpašnieks Ivars Geiba dalījās ar savu pieredzi ārstniecības augu audzēšanā, drogu ražošanā un vaska pārstrādē.

Turpinājumā Ludzas konsultāciju birojs noorganizēja grupu konsultāciju 7. jūnijā Ciblas novadā.  Šī pasākuma galvenā tēma bija par Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) prasībām pārtikas mājražotājiem. Par lektori tika uzaicināta PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītājas vietniece Inese Atmane, kura izstāstīja par reģistrēšanās kārtību PVD, par minimālajām higiēnas prasībām, kā arī par konservēšanu mājas apstākļos. Šīs tēmas bija ļoti saistošas mājražotājiem, viņi iesaistījās diskusijā, noskaidroja sev nepieciešamo informāciju. Pasākuma otrajā daļā Ludzas konsultāciju biroja vadītāja p. i. Artūrs Sķesters izstāstīja par piedalīšanos izstādē “Riga Food 2018”.

Ņemot vērā to, ka daudzi mājražotāji, aizpildot anketas, bija atzīmējuši, ka vēlas kooperēties ar citiem mājražotājiem, tika nolemts aizbraukt pieredzes apmaiņā uz tuvāk esošo kooperatīvo sabiedrību. Ludzas konsultāciju birojs 5. septembrī  noorganizēja grupu konsultāciju mājražotājiem Viļānu novadā LPKS “Viļāni”. Kooperatīva valdes locekle Aija Kiserovska izstāstīja LPKS darbības veiksmes stāstu, kā arī par pārtikas produktu pārstrādi un realizācijas iespējām.  Kooperatīvs dibināts 1993. gadā, pašreiz apvieno vairāk nekā 350 biedrus. Pienu kooperatīvam piegādā gan bioloģiskie, gan konvencionālie zemnieki, bet produktu līnija tiek gatavota tikai no bioloģiska piena.

Pasākuma mērķis bija iepazīt novada mājražotājus, veicināt viņu atpazīstamību, atrast sadarbības partnerus un kāpināt izaugsmi. Pēc šīm trijām tikšanās reizēm var secināt, ka mājražotāji ir gatavi strādāt un pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0