Savam novadam Ciblai sola līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību - Ludzas Zeme

Savam novadam Ciblai sola līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību

0
(0)

Ciblas novads

Savam novadam kandidāti:

 1. Aleksejs Ivanovs
 2. Renāte Mikaskina
 3. Andris Miklucāns
 4. Ivars Hmeļņiks
 5. Jolanta Rutkovska
 6. Vilis Buļs
 7. Aigars Mazaļevskis
 8. Imants Sadovskis
 9. Raitis Caune
 10. Kaspars Škutāns
 11. Vladislava Gaile
 12. Valdis Mortuzāns

Priekšvēlēšanu programma

Izglītība, kultūra un sports.

 • Nodrošināt izglītības pieejamību novadā: saglabāt, atbalstīt un attīstīt Ciblas novadā esošās izglītības iestādes.
 • Nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz skolām/bērnudārziem.
 • Turpināt materiāli stimulēt skolēnus par sasniegumiem, atbalstīt skolēnu un pedagogu piedalīšanos novada, reģiona, valsts un starptautiskos konkursos un pasākumos.
 • Veicināt interešu izglītības pulciņu un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu attīstību.
 • Turpināt brīvpusdienu nodrošināšanu izglītības iestādēs. Finansiāli atbalstīt materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas procesu novada izglītības, sporta un kultūras iestādēs.
 • Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas visu paaudžu iedzīvotājiem. Atbalstīt novada muzeju un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un attīstību.

Ilgtspējīga attīstība.

 • Sekmēt novada ilglaicīgu un līdzsvarotu attīstību, nodrošinot iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamības punktus pagasta centros.
 • Atbalstīt un attīstīt esošo uzņēmējdarbības vidi, kā arī radīt apstākļus jaunu uzņēmumu dibināšanai.

Sociālā drošība.

 • Attīstīt sociālo pakalpojumu sistēmu.
 • Veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu nodrošināšanu.

Infrastruktūra.

 • Turpināt sakārtot un apsaimniekot pašvaldības ceļus.
 • Uzturēt kārtībā pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
 • Rūpēties par teritorijas sakopšanu novadā.
 • Atbalstīt novadā esošo kapsētu sakopšanu un uzturēšanu.
 • Saglabāt esošos un izveidot jaunus tūrisma apskates un atpūtas un objektus.

Publicēts 25 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0