Saņemta humānā palīdzība - Ludzas Zeme

Saņemta humānā palīdzība

0
(0)

Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi humāno palīdzību – Ziedojumu, kuru piegādāja Somijas organizācija „Star of Hope”, ar mērķi – sniegt palīdzību Kārsavas novada trūcīgām, maznodrošinātām personām (ģimenēm), kurām Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, informē pašvaldības sociālais dienests.

Ziedojums tiks sadalīts starp Kārsavas pilsētu un Kārsavas novada pagastiem (Salnavas pag., Mežvidu pag., Goliševas pag., Mērdzenes pag., Malnavas pag.) proporcionāli iedzīvotāju skaitam.

     Ziedojuma izsniegšanas faktiskās atrašanās vietas Kārsavas novadā un kontaktpersonas/darbinieki, kas izsniedz Ziedojumu ir:

 Kārsavas pilsētā – Vienības ielā 52, Kārsavā (kontaktpersonas biedrības „Sapratne” un mobilās brigādes darbinieki), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās, otrdienās, no plkst.: 9:00 līdz 12:00.

 Kārsavas pilsētā – Malnavas ielā 4 – sociālās palīdzības centrā „Gvelzis” (kontaktpersona: pensionāru apvienības locekle un Sarkanā krusta biedre Zofija Ritiņa), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: trešdienās, no plkst. 10:00 līdz 12:00.

 Mežvidu pagastā – „Aprūpes centrs”, Mežvidi (kontaktpersona: sociālā darbiniece Dace Rancāne), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās, otrdienās, no plkst.: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30.

 Mērdzenes pagastā – Mērdzenes pagasta pārvalde (kontaktpersona: sociālā darbiniece Ināra Sarkane), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, no plkst.: 8:00 – 14:00.

 Goliševas pagastā – Goliševas pagasta pārvalde (kontaktpersona: sociālās palīdzības organizatore Tatjana Golubova), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: otrdienās, ceturtdienās, no plkst.: 9:00 – 12:00.

 Salnavas pagastā – Salnavas pagasta pārvalde (kontaktpersona: sociālās palīdzības organizatore Veneranda Kalve), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, no plkst.: 9:00 – 12:00.

Ņemot vērā Malnavas pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, Malnavas pagasta iedzīvotāji Ziedojumu var saņemt Kārsavas pilsētā  – Ziedojuma izdales punktos un c.Nesteri – bibliotēkā (kontaktpersona: bibliotekāre, Sarkanā krusta biedre Zinaīda Kaupuža), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: ceturtdienās, piektdienās, no plkst.: 10:00 – 15:00.

Ziedojuma veidu – lietotu apģērbu – visā Kārsavas novada teritorijā varēs saņemt no 14.05.2018., izņemot Mērdzenes pagastu, kur Ziedojuma izdale paredzēta no 10.05.2018.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0