Samazināsies atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi SIA “ALAAS” poligonā - Ludzas Zeme

Samazināsies atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi SIA “ALAAS” poligonā

0
(0)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “ALAAS” apsaimniekotajā poligonā “Križevņiki”, Rēzeknes novadā, vēsta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 35 EUR/t stāsies spēkā  no 2018. gada 1. augusta un attieksies uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības. Tarifi apstiprināti ar dabas resursu nodokli bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

SIA Allas izpilddirektors Jurijs Petkevičs skaidro, ka sakarā ar jaunajiem tarifiem cenu samazinājums būs vairāk kā 2 eiro apmērā, jo jaunajā tarifā iekļauts dabas resursu nodoklis. Ja iepriekš tarifs bija 53,68 eiro, tad tagad tas samazināsies 50,26 eiro.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (ar DRN), kuru apstiprina Regulators, ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, kas jāmaksā atkritumu radītājam.

Pārējo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu radītājam veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu; pārvadāšanu; pārkraušanu; šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu; par uzglabāšanu; dalītās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0