Reģionu apvienība piesaistīs jaunus kreatīvus speciālistus - Ludzas Zeme

Reģionu apvienība piesaistīs jaunus kreatīvus speciālistus

0
(0)

Ludzas novads

Latvijas Reģionu Apvienība kandidāti:

 1. Aleksandrs Narnickis
 2. Arnis Krancāns
 3. Aleksejs Lisovecs
 4. Sanda Paškeviča
 5. Kristīne Klementjeva
 6. Edgars Brilis
 7. Jānis Ločs
 8. Valdis Gergi
 9. Ēriks Bimbirulis
 10. Raitis Borisovs
 11. Kristiāna Kopeika
 12. Linda Mičule
 13. Raivis Grigalis
 14. Ēriks Zujevičs

Priekšvēlēšanu programma

Latvijas reģionu apvienība pašvaldību vēlēšanās Ludzā startē pirmo reizi ar aktīvu Ludzas novada jauniešu sarakstu. Mūsu darbības galvenais mērķis būs pārstāvēt jauniešu intereses Ludzas novada pašvaldībā. Esam gatavi veidot pievilcīgu vidi, kas nodrošinātu novada attīstību radot jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un arī piesaistītu tūristus mūsu novadam.

Pašvaldības budžeta pārvalde

 • Racionāla pašvaldības līdzekļu izmantošana, saimnieciski izdevīgi un pamatoti lietosim pašvaldības līdzekļus.
 • Uzlabosim pašvaldības uzņēmumu efektivitāti.
 • Piesaistīsim jaunus speciālistus pašvaldības darbā ar kreatīvu domāšanu.
 • Veidojot jaunas darba vietas par prioritāti izvirzīsim jauno speciālistu atgriešanos vai palikšanu novadā.
 • Veicināsim Ludzas novada atpazīstamību interneta platformā – sociālajos tīklos, strādāsim pie mārketinga.
 • Izveidosim atpazīstamu pilsētas saukli.
 • Plašāk piesaistīt projektu līdzekļus.

Uzņēmējdarbība

 • Atbalstīsim gados jaunus uzņēmējus.
 • Veicināsim skolu jaunatnes ieinteresētību uzņēmējdarbības uzsākšanā.
 • Atbalsts uzņēmumiem, kas rada darba vietas.
 • Atbalsts ražošanas uzņēmumiem.
 • Nodarbināsim jaunos speciālistus finanšu līdzekļu piesaistei.
 • Atbalstīsim jauniešu darba vietas vasaras periodā.
 • Veicināsim Ludzas novada uzņēmēju konsultatīvas padomes darba efektivitāti
 • Atbalstīsim Ludzas novada uzņēmējus pasākumu dalībā.
 • Attīstīsim mazos tirdziņus, atbalstot vietējos mājražotājus.
 • Veicināsim sadarbību ar tuvākajiem novadiem.

Tūrisms,Vide, Kūltura, Sports

 • Rīkosim un atbalstīsim jauniešu un bērnu pasākumus.
 • Aktualizēsim kultūras dzīvi Ludzas novadā, rīkojot augsta mēroga pasākumus.
 • Veidosim jaunus tūrisma, kultūras un atpūtas objektus.
 • Dažādosim sporta iespējas Ludzā – skeitparka, veikparka izveide, basketbola, mini futbola laukumu ierīkošana pilsētā.
 • Izveidosim jauniešu atpūtas un radošo darbnīcu telpu.
 • Popularizēsim veselīgu dzīvesveidu Ludzas novadā.
 • Atbalstīsim lauku tūrismu.
 • Labiekārtosim makšķerēšanas vietas , realizēsim zivju pavairošanas projektus, lai veicināt makšķerēšanas tūrisma attīstību zilo ezeru pilsētā.
 • Pievērsīsim īpašu uzmanību vides aizsardzības pasākumiem.
 • Pilnveidosim Ludzas Tūrisma informācijas centra darbību.

Lai prieks dzīvot Ludzā, lai ir vēlme atgriezties!

Publicēts 25 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0