Pierobežai nepieciešama īpaša pieeja - Ludzas Zeme

Pierobežai nepieciešama īpaša pieeja

Pierobežai nepieciešama īpaša pieeja
2.9
(11)

Ināra Silicka, Ludzas pašvaldības vēlēšanās deputātu kandidāts no Zaļo un Zemnieku savienības

 

Mūsu sabiedrība dzīvo pastāvīgās pārmaiņās. No vienas puses tas ir slikti – tikko cilvēks aprod ar reālo situāciju, sāk plānot dzīves ritmu tuvākajai nākotnei, tā nāk izmaiņas. Tas kaitina, nezināmais vienmēr baida. No otras puses – jebkuras pārmaiņas liek sarosīties, meklēt risinājumus un iedvesmo uz enerģiskāku rīcību.

Pēdējos gados Latvijā jo asi redzama “reģionāla” atšķirība domāšanā, piemēram, rīdzinieku neizpratne par notiekošo ārpus galvaspilsētas centra.

Mēģinājām pārliecināt un oponēt pret reformu tās aizsācējus gan rakstot uz Saeimu, Saeimas frakcijām, Pašvaldību ministriju, gan piedaloties demonstrācijā ar smago tehniku. Vairākkārt ar skaitļiem mēģinājām uzsvērt to, ka Kārsavas novads ir pašpietiekams, ka esam daudz paveikuši, bet vēl daudz darāmā, un mēs šeit uz vietas zinām vislabāk, kas un kur ir jādara. Tomēr reformas vilnis veļas uz priekšu, un 5. jūnijs būs diena, kad jau topošā Ludzas novada iedzīvotājiem jāizdara sava izvēle par tiem, kuri turpmākos 4 gadus centīsies godprātīgi un kompetenti veidot mūsu ikdienu labāku.

Pa 12 gadiem, esot komandas priekšgalā Kārsavas novadā, paveicām daudz. Akcents likts uz ciematu un pilsētas ielu, laukumu sakārtošanu, kas arī gandrīz pilnībā tika paveikts vai Kārsavas pilsētā tiks veikts šovasar. Lai pēc iespējas vairāk ielu sakārtotu, ielās ar mazāku intensitāti tika izmantots dolomīta-šķembu ar bitumena emulsiju segums. Tomēr ceļi ir un paliek galvenā darbu prioritāte laukos nākotnē, nodrošinot uzņēmējdarbības veicināšanu un apdzīvotības saglabāšanu.

Sakārtojām arī bērnudārzu, skolu siltināšanas un apkures problēmas. Daudzos pagastos un pilsētā ar Eiropas Savienības atbalsta fondu līdzfinansējumu tika daļēji atjaunotas ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas. Veicām novada teritorijā dīķu un upes gultnes tīrīšanu un padziļināšanu, nodrošinot videi draudzīgus apstākļus.

Neaizmirsām arī par iedzīvotāju kultūras, izglītības un sporta prioritātēm. Kārsavas mūzikas skolas un stadiona renovācija tagad iepriecina ar savām pārvērtībām gan iedzīvotājus, gan ciemiņus. Aizvien atbalstām senioru aktivitātes, dažādus pulciņus gan bērniem, gan pieaugušajiem nodarbības. Jau gandrīz 10 gadus Kārsavas novadā visi izglītojamie no pirmsskolas izglītības iestādēm līdz 12. klašu absolventiem saņem bezmaksas ēdināšanu, nodrošinām arī skolēnu pārvadāšanas pakalpojumus. Vidusskolēni, kuru mācību vērtējumi ir 6 balles un augstāk, saņem Kārsavas novada pašvaldības stipendiju.

Veiksmīgi jau vairākus gadus norit arī veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem. Esam saglabājuši lauku feldšerpunktus, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Nodrošinām efektīvu sociālo palīdzību krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības.

Skaistas tradīcijas ir nodibinājušās kultūras namos: Salnavā – no malu malām atbrauc večerinku dalībnieki, Goliševa pulcina uz svētā Serafima un Masļenicas svētkiem, Lieldienās sporta mīļi piedalās maratonā Mežvidos, mērdzenieši ļoti sirsnīgi svin Līgo svētkus, Kārsavas KN pulcina uz senioru svētkiem, bet paši iespaidīgākie ir novada svētki augustā, kad pulcinām novadniekus un viesus, lai priecātos par mūsu kolektīvu kvalitatīvajiem priekšnesumiem un atpūstos pie viesmākslinieku dāvātā koncerta.

Malnavas pašdarbnieki ir neatņemama koledžas koncertprogrammu sastāvdaļa. Mēs patiesi esam lepni, ka mūsu novadā ir mācību iestāde, kurā iespējams iegūt augstāko izglītību. Tik daudz izcilu lauksaimnieku kādreiz ir pabeiguši šo mācību iestādi!

Mūsu pašdarbnieki ir novada lepnums un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku aktīvi dalībnieki.

Vienmēr kā atspirdzinoša elpa ikdienas rosībā ir bibliotēkās rīkotie literārie pasākumi.

Un to visu ar sirdsdegsmi paveic mūsu pašu darbinieki! Paldies ikvienam, kurš ar savu gudrību, iejūtību, pacietību dara ikdienas darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus.
Vai ir iespējams visu pārskaitīt, kas noticis, pārveidots, rekonstruēts pa šiem gadiem? Daudzas lietas ir tik ierastas, ka jau vairs neatceramies, kā bija pirms 10-12 gadiem. Kaut vai ielu, parku, kapu sakopšana un uzturēšana. To veic sabiedrisko pagaidu darbu darītāji kopā ar darbu vadītājiem. Paldies viņiem par to!

Ko darīt, lai novadā (sliktā nozīmē) nebūtu nomaļu, kuras nonāks pabērna lomā? Ievēlētajiem deputātiem visu laiku paturēt prātā, ka katrs no iedzīvotājiem ir svarīgs, ka jādara viss, lai neviens nejustos atstumts, aizmirsts, jāpiedāvā iespējas, jāmeklē jauni attīstības virzieni.

Jautājums par nomalēm ir plašs: saistāms ar skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību, sociālo pakalpojumu nodrošinājumu pagastos, darba vietu attīstības stimulēšanu, infrastruktūru sakārtošanu un rekonstrukciju utt. Kārsavas novadā un, es domāju, visā topošajā Ludzas novada teritorijā ir jāsaglabā viss esošais, kas iedzīvotājiem vitāli nepieciešams, neaizmirstot, ka pierobežas apvidiem ir vajadzīga īpaša pieeja. Tas visu laiku ir jāatgādina mūsu nākotnes lēmējiem valstiskā līmenī.

Pašvaldībai nepieciešama skaidra un noteikta izglītības, infrastruktūru, sociālā un mājokļu politika, lai būtu iespējams aicināt cilvēkus, piedāvājot viņiem gan darbu, gan sakārtotu vidi, gan, ja nepieciešams, mājokli.

Ir jāprot dzīvot un strādāt tagad jaunajā novadā, ievērojot vienlīdzības principus, un mēs, Zaļo un Zemnieku savienība, esam par vienlīdzīgu, konstruktīvu, uz izaugsmi tendētu attīstību. To mēs varēsim paveikt tikai visi kopā!

Balsojiet par sarakstu Nr. 5!

 

Politisko reklāmu apmaksāja Zaļo un Zemnieku savienība

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 2.9 / 5. 11