Pieejams atbalsts pasākumā Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošanai lauku apvidos - Ludzas Zeme

Pieejams atbalsts pasākumā Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošanai lauku apvidos

Pieejams atbalsts pasākumā Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošanai lauku apvidos
0
(0)

Tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumos Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, vēsta Ministru kabineta noteikumi Nr. 559.


Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais atbalsts mūsu novados nav mainījies informē Ludzas novada priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns.

Ciblas novada pašvaldībai – 710 000 eiro;

Kārsavas novada pašvaldībai – 1 150 000 eiro;

Ludzas novada pašvaldībai – 1 620 000 eiro;

Zilupes novada pašvaldībai – 430 000.

Atbalsts noteikts, ņemot vērā novada kopējo grants ceļu kopgarumu, reģistrēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un laukaugu platības.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0