Noslēdzās Kārsavas pašvaldības grants ielu un ceļu posmu pārbūve - Ludzas Zeme

Noslēdzās Kārsavas pašvaldības grants ielu un ceļu posmu pārbūve

Noslēdzās Kārsavas pašvaldības grants ielu un ceļu posmu pārbūve
0
(0)

12. oktobrī noslēdzās pašvaldības grants ielu un ceļu posmu pārbūve. Pārbūve norisinājās Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta „Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu, informē projekta vadītāja Inese Lipska.


Tika pārbūvētas Alejas un Nākotnes ielas, autoceļu posmi Soldoni – Šoseja un Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi. Darbus veica uzņēmums SIA Rubate.
Projekta kopējās izmaksas – 684 506,51 euro. Kopā tika pārbūvēts 3967,50 m garš posms.

Veiktas  visas  projektā  paredzētās  darbības:  pilnas ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana, apauguma, kas kavē ūdens noteci, noņemšana, nolietojušos caurteku nomainīšana, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotu nobrauktuvju uz īpašumiem izbūvēšana.

Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica IK RK Ceļu Projekts. Ceļu pārbūves projektu uzraudzīja būvuzraugs no SIA BaltLineGlobe.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0