Ministrija pirks īpašumu autoceļa pārbūves projekta īstenošanai - Ludzas Zeme

Ministrija pirks īpašumu autoceļa pārbūves projekta īstenošanai

0
(0)

Satiksmes ministrija pirks nekustamā īpašuma “Jaunaudze” sastāvā esošās zemes vienības daļu 0,0115 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, kas nepieciešama valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki posma 16,79.-25,29. km pārbūves projekta īstenošanai. Atlīdzības apmērs noteikts 139,00 euro (1,21 euro par vienu kvadrātmetru).

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0