Ludzas novada pašvaldība sniegs finansiālu atbalstu NVO - Ludzas Zeme

Ludzas novada pašvaldība sniegs finansiālu atbalstu NVO

0
(0)

Gatavojot pašvaldības budžeta projektu 2018. gadam, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas tika aicinātas pieteikties pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai – iesniegt savu aktivitāšu plānu un nepieciešamā atbalsta summu. Šobrīd Ludzas novadā ir reģistrētas 44 biedrības, pieteikumu atbalsta saņemšanai iesniedza 21 organizācija uz kopējo summu 8560 EUR, informē pašvaldība.

23.janvārī pašvaldības vadība aicināja lielāko un aktīvāko biedrību pārstāvjus uz tikšanos, lai pārrunātu atbalsta piešķiršanas kritērijus un apmēru.

Domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs paskaidroja, ka finansējuma visiem pieteiktajiem pasākumiem nepietiks, tādēļ nepieciešams vienoties par tā sadalījumu. Sapulces dalībnieki izlēma, ka būtu lietderīgi ieplānot pašvaldības budžetā pa 300 EUR katrai organizācijai šogad ieplānoto pasākumu īstenošanai atbilstoši iesniegtajiem pieteikumiem. Galīgo lēmumu par šo jautājumu pieņems domes deputāti, apstiprinot pašvaldības budžetu.

Ņemot vērā to, ka NVO projektu konkursos biedrībām jāiztur liela konkurence, un aktivitātes jāparedz reģionālā un valsts līmenī, E. Mekšs ierosināja nākotnē izveidot pašvaldības fondu biedrību projektu atbalstam.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0