Ludzas bibliotekāri gūst pieredzi Berlīnē - Ludzas Zeme

Ludzas bibliotekāri gūst pieredzi Berlīnē

Ludzas bibliotekāri gūst pieredzi Berlīnē
0
(0)

Projekta OPEN UP ietvaros trīs sadarbības partneri: Ludzas, Jēkabpils un Rokišķu (Lietuva) bibliotēku darbinieki piedalījās mācību braucienā uz Berlīnes bibliotēkām un Sociālās palīdzības centru, informē Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore I. Kušnere.

Apmeklējamie objekti tika atlasīti atbilstoši projektā izvirzītajiem mērķiem, lai iepazītu un pārņemtu Vācijas kolēģu labāko pieredzi darbā ar bērniem un pusaudžiem.

Projekta OPEN UP ietvaros Ludzas, Jēkabpils un Rokišķu bibliotēkas ieguva datorus, printerus, X-box, 3D printeri u.c. tehnoloģijas. Vācijas kolēģi stāstīja, kā viņi ar tehnoloģiju palīdzību veicina lasīšanu bērnu un jauniešu vidū.

Ļoti neierasti likās CD un DVD daudzums un daudzveidība bibliotēkās, kuri tiek izsniegti uz mājām un ir ļoti populāri bibliotēku lietotāju vidū. Tāpat pārsteidza, mūsu izpratnē, jau sen nepopulārās magnetofona kasetes, kuras arī tiek pieprasītas.

Braucina programmā, kā vēl viens apmeklējamais objekts, bija SOS – Kinderdorf (Sociālās palīdzības centrs), ar mērķi iegūt pieredzi kā rīkoties krīzes vai konfliktsituācijās.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0