Latgales partija Zilupē nodrošinās budžeta caurspīdīgumu - Ludzas Zeme

Latgales partija Zilupē nodrošinās budžeta caurspīdīgumu

0
(0)

Zilupes novads

Latgales partijas kadidāti:

 1. Oļegs Agafonovs
 2. Vitālijs Vaļdens
 3. Skaidrīte Marčenoka
 4. Anna Peličeva
 5. Sergejs Fenčenko
 6. Leonīds Osipovs
 7. Nikolajs Jefimovs
 8. Gunārs Smuļko
 9. Taisa Semjonova
 10. Olga Jarošenko
 11. Ludmila Matvejenko
 12. Svetlana Voitkeviča

Priekšvēlēšanu programma

Trūcīgie un maznodrošinātie

 • turpināt sniegt sociālo palīdzību un pakalpojumus personām un personu grupām, ievērojot taisnīguma principus;
 • turpināt palielināt domes apmaksājamo vietu skaitu Zilupes veselības un sociālas aprūpes centrā, kas domātas maznodrošinātiem, invalīdiem un pensionāriem;
 • turpināt ieviest jaunus sociālos pabalstus un pakalpojumus, orientētus uz palīdzības sniegšanu maznodrošinātiem, invalīdiem un pensionāriem;
 • nodrošināt maznodrošināto novada iedzīvotāju – bezdarbnieku pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas iegūšanu.

Pensionāri

 • sniegt pensionāriem informāciju par viņu tiesībām, kā arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām novada centrā un pagastos;
 • turpināt palīdzēt un atbalstīt pensionāru darbību, atpūtu pēc viņu interesēm;
 • organizēt pensionāru tematiskus pasākumus izremontētos novada kultūras centros.

Jaunatne

 • turpināt atbalstīt un attīstīt Zilupes bērnu un jauniešu centra, Jaunsargu un Mazpulku kustību iniciatīvas;
 • atbalstīt pašu jauniešu izstrādātos kultūras, atpūtas un sporta pasākumus;
 • iesaistīt jauniešus novada kultūras, atpūtas un sporta pasākumu organizēšanā.

Domes un novadnieku attiecības

 • nodrošināt novada vadības un domes speciālistu pieejamību jebkuram novada iedzīvotājam;
 • nodrošināt kvalitatīvu un ātru pakalpojumu sniegšanu visās novada domes iestādēs;
 • veidot atklātu dialogu ar novada iedzīvotājiem, nodrošināt budžeta līdzekļu izmantošanas caurspīdīgumu;
 • turpināt aktīvi strādāt pie projektu izstrādes un finanšu līdzekļu piesaistes novada tālākai attīstībai.

Izglītība

 • finansiāli atbalstīt bezmaksas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Zilupes novada izglītības iestādēs;
 • nodrošināt visiem Zilupes novada bērniem un jauniešiem vietas Zilupes novada izglītības iestādēs;
 • materiāli atbalsīt pieprasītākas interešu izglītības programmas, pulciņus un papildus nodarbības;
 • materiāli stimulēt novada skolnieku un studentu mācīšanās motivāciju.

Medicīna

 • turpināt popularizēt veselīgu dzīves veidu novada iedzīvotāju, it īpaši jaunatnes vidū;
 • turpināt sadarboties ar ģimenes ārstiem, realizējot kopējos projektus;
 • sakārtot novada FVP un ambulances.

Novada saimniecība

 • veicināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrību izveidošanu;
 • palīdzēt novada komunālajām organizācijām dzīvojamā fonda remontos;
 • turpināt ceļu un ielu remontus gan pilsētā, gan novadā;
 • turpināt attīstības pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai;
 • uzturēt kārtībā Otrā pasaules kara karavīru kapsētas;
 • censties saglabāt pašvaldības uzņēmumu sniegto pakalpojumu tarifus iepriekšējā līmenī.

Uzņēmējdarbība

 • turpināt atbalstīt vietējos uzņēmējus, realizējot kopējos projektus;
 • attīstīt novadā mājražotāju tīklu, turpinot centrāla tirgus sakārtošanos projektus.

Kultūra

 • realizēt Zilupes pilsētas atpūtas parka projektu;
 • piedalīties un organizēt novadā dažādus Latvijas mēroga un starptautiskos kultūras pasākumus;
 • attīstīt Pasienes un Lauderu ciemos bērnu rotaļlaukumus un bērnu brīva laika pavadīšanas vietas;
 • attīstīt novada tūrismu un sadarboties ar citiem Latvijas un ārzemju tūrisma informācijas centriem;
 • atbalstīt tradicionālās reliģiskās konfesijas.

Sports

 • materiāli stimulēt un atbalstīt novada sportistu piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās;
 • izstrādāt novada sporta attīstības stratēģiju, nosakot perspektīvus sporta veidus.

Ekoloģija

 • sakopt jau esošās un izveidot jaunas pilsētas un novada sabiedriskās atpūtas vietas, saglabājot potenciālu atpūtai un brīva laika pavadīšanas iespējām;
 • pievērst īpašu uzmanību atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā;
 • turpināt novada atļauto peldvietu labiekārtošanu, atbilstoši mūsdienu prasībām.

Publicēts 25 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0