Kopš jaunās domes pirmās darba dienas - Ludzas Zeme

Kopš jaunās domes pirmās darba dienas

Kopš jaunās domes pirmās darba dienas
3
(4)

Aleksandrs Jakimovs, deputātu kandidāts Ludzas novada pašvaldību vēlēšanās no Saskaņas saraksta

 

Formāli teritoriālā reforma beigsies nākamajā dienā pēc pašvaldību vēlēšanām, bet faktiski kopš šīs dienas tā tikai sāksies. Reformas galvenais mērķis taču nav pašvaldību teritoriju palielināšana, vienkārši samazinot to skaitu, un valsts līdzekļu taupīšana, samazinot deputātu daudzumu. Reformas galvenais mērķis – dzīves uzlabošana un cilvēku labklājības palielināšana konsolidācijas ceļā, kas nozīmē pieejamo līdzekļu un iespēju saprātīgu izmantošanu. Un kopš apvienotās Ludzas novada domes pirmās darba dienas ar to nāksies nodarboties tās jaunievēlētajiem deputātiem. Manuprāt, viņu darbam jābūt balstītam uz tālāk izklāstītajiem principiem, kuros nedrīkst veikt nekādas izmaiņas vai pārveidojumus.

Pirmkārt, neviens no šobrīd vēl pastāvošajās vecajās pašvaldībās strādājošajiem nedrīkst tikt atlaists vai pārcelts citā amatā bez paša darbinieka brīvprātīgas piekrišanas. Tāpat arī nedrīkst tikt samazināta darba alga. Minētais, protams, neattiecas uz vēlēšanu amatiem. Stingra šī principa ievērošana vismaz nepasliktinās cilvēku stāvokli jaunajos apstākļos.

Otrkārt, nekādā gadījumā nedrīkst pasliktināties konkrētajā teritorijā pastāvošā pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem. Vienkārši runājot, pēc vēlēšanām neviens nedrīkst būt spiests braukt kārtot kādus personīgus sadzīves jautājumus uz Ludzu, ja līdz piektajam jūnijam to varēja izdarīt savā dzīvesvietā. Apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai un ikvienam sniegto pakalpojumu apjoma palielināšanai mūsu dzīvesvietā pēc piektā jūnija – jā! To pasliktināšanai vai sadārdzināšanai – kategorisks nē!

Treškārt, pēc piektā jūnija jāpārņem un uz visu jaunizveidoto Ludzas novadu jāpārnes pozitīvā pieredze vai darba prakse kādās no veco pašvaldību darbības jomām, kas veicina cilvēku dzīves uzlabošanos, kā arī tai ir jākļūst par normu novada pašvaldības darbā. Piemēram, ja kādā no mūsu pašreizējām četrām pašvaldībām komunālie maksājumi iedzīvotājiem ir zemāki nekā pārējās, pēc piektā jūnija tiem ir tādiem jābūt visā novadā.

Ceturtkārt, visiem jaunā novada iedzīvotājiem jābūt līdzvērtīgām esošās infrastruktūras izmantošanas iespējām. Piemēram, Ludzā ir peldbaseins. Pagaidām tas ir vienīgais uz visiem mūsu četriem pirmsreformas novadiem un to var apmeklēt, iegādājoties abonementu. Jā, abonementa cena visiem ir vienāda. Tomēr uzskatu, ka līdz brīdim, kad Kārsavā un Zilupē būs uzbūvēti savi (bet uz to ir jātiecas!), būtu pareizi samazināt, tā teikt, baseina ieejas biļetes maksu ārpus Ludzas dzīvojošajiem, ņemot vērā ceļa izdevumus. Vai arī pašvaldībai jāizstrādā cita shēma, lai baseina apmeklēšanas izdevumi visiem iedzīvotājiem būtu vienādi.

Piektkārt, jaunajā novada pašvaldībā, aizbildinoties ar darba apjoma palielināšanos, nedrīkst palielināties štata vietas un amati. Jā, atsevišķās jomās darba apjoms palielināsies, iespējams, pat vairākas reizes, bet mūsu novadiem to patstāvīgas pastāvēšanas laikā ir uzkrājies milzīgs mākslinieciskais un cilvēkresursu potenciāls darbinieku veidā, kuri ieņem konkrētus amatus. Tie ir cilvēki ar bagātīgu pieredzi un zināšanām un visi bez izņēmumiem ir jāiesaista jaunās pašvaldības darbā.

Un pēdējā piezīme. Četras mūsu vecās pašvaldības kā tādas pavisam drīz pārstās eksistēt. Kā būs, tā būs… Bet paliks to neilgā vēsture – ar sasniegumiem, cerībām un gaišiem brīžiem. Tas gan nedrīkst pazust nekādā gadījumā. Novadpētniecības muzejam tas ir kaut kādā veidā jāsaglabā un jāiemūžina. Bet jaunajam lielajam novadam noteikti būs nepieciešama sava šāda jaunā simbolika. Jaunā un, vēlos uzsvērt, kopīgā simbolika. Tā vēl ir jāizstrādā un šī lieta, protams, nav steidzama. Tomēr kādreiz tiks sākts darbs ar to. Un šajos jaunajos pārstāvniecības simbolos obligāti jābūt nojaušamiem, saskatāmiem un saklausāmiem Ciblas, Zilupes, Kārsavas un Ludzas motīviem, apveidiem un balsīm.

 

Politisko reklāmu apmaksāja Saskaņa

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 3 / 5. 4