Kārsavā dīķī ierīkos peldošu strūklaku - Ludzas Zeme

Kārsavā dīķī ierīkos peldošu strūklaku

0
(0)

Labiekārtošanas darbus veic SIA “ACUK”. Projekta kopējās izmaksas EUR 37900,72 t.sk. LAD finansējums EUR 34110,65 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 3790,07, informē pašvaldība.

Projekta “Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” ietvaros ir paredzēts gar dīķa malu izveidot taciņu, uzstādīt apgaismojuma laternas, ierīkot peldošo strūklaku, izvietot atkritumu urnas un iestādīt dekoratīvos krūmus.

Dīķa labiekārtošanas darbos tiks iesaistīti arī jaunieši no Kārsavas vidusskolas, kuri mācību procesa ietvaros kopā ar mājturības skolotāju izgatavos un uzstādīs soliņus.

Dīķis atrodas pilsētas parka kreisajā pusē. Parka labajā pusē pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Krievija projekta ietvaros ir uzcelta pilsētas “Krosta” estrāde. Blakus estrādei, Kārsavas novada pašvaldība ir iegādājusies ēku “Līču mājas”, lai nākotnē tur izveidotu  tūrisma informācijas un amatniecības centru. Turpat pārrobežu sadarbības programmas Igaunija-Latvija-Krievija projekta ietvaros ir izveidots Jauno satiksmes dalībnieku šķēršļu trases laukums. Dīķa apkārtnes labiekārtošana veiksmīgi papildināts atpūtas kompleksu ar vēl vienu sakārtotu objektu.

Šo teritoriju nākotnē paredzēts veidot kā vienotu atpūtas kompleksu. Gar dīķa malu izveidotais celiņš no vienas puses savienosies ar blakus esošo parku “Ontona dārzs”, kurš tālāk vedīs uz “Krosta” estrādi, bet otru pusi nākotnē ir paredzēts savienot ar Šņitkas krasta laipām (šobrīd norit projektēšana), kuras arī vedīs uz Krosta estrādi, tādējādi izveidojot vienotu maršrutu pa pilsētas dabas un rekreācijas objektiem.

Projekta realizācijas rezultātā Kārsavas pilsētā tiks radīts ainavisks rekreācijas objekts tās iedzīvotājiem un viesiem. Sniegta alternatīva atpūtas iespēja brīvā dabā pie ūdens, kur smelties garīgo un fizisko enerģiju kā arī popularizēts veselīgs dzīves veids, sakārtota vide un uzlabota novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte.  Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes ir novitāte, tādas atpūtas vietas Kārsavas pilsētā nav.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0