Jaunākā kriminālā hronika - Ludzas Zeme

Jaunākā kriminālā hronika

0
(0)

Laika posmā no 6.jūnija līdz 12.jūnijam par atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā Ludzas iecirknī sastādīti 7 protokoli, bet sīkā huligānisma gadījumiem — 2. Reģistrēti 8 dažādi ceļu satiksmes negadījumi (7 bez cietu­šajiem un 1 ar cietušo). 16 reizes policisti izbrauca uz ģimenes vai sadzīves rakstura konfliktu gadījumiem. Par transportlīdzekļa vadī­šanu alkoholisko dzērienu iespaidā sodīti 6 cilvēki (4 auto­vadītāji un 2 velo/moto vadītāji).

Naktī  jābrauc  prātīgi

12. jūnija naktī Ludzas no­vada Pureņu pagastā tika re­ģistrēts vienīgais ceļu satiksmes negadījums, kā rezultātā bija cietušie. Nobrauca no ceļa un ietriecās grāvī automašīna AUDI. Negadījuma rezultātā cieta divi vīrieši, kuri dzimuši 1991. gadā un 1959. gadā. Abi cietušie tika nogādāti uz Rēzek­nes slimnīcu. Par notikušo uz­sākts kriminālprocess. Pašlaik tā ietvaros norisinās negadījuma izmeklēšana, kā arī  tās personas noskaidrošana, kura negadījuma brīdī vadīja automašīnu.

Pārāk  steidzās

6. jūnijā Ludzā, Tālavijas un Tirgus ielu krusto­jumā, satiks­mes negadījumu izraisīja 1969. gadā dzimis mo­pēda vadītājs. Viņš, pār­kāpjot satiksmes noteikumus, nepalai­da garām pa galveno ceļu brau­cošo auto­mašīnu VW, kā rezul­tātā notika sadursme. Par laimi, visi tajā iesaistītie tika cauri ar izbīli. Par notikušo sastādīts ad­ministratīvā pārkā­puma proto­kols. Šis gadījums lieku reizi at­gādina, ka velosi­pēdu un mo­pēdu vadītāji arī ir piln­tiesīgi ceļu satiksmes dalīb­nieki ar visām no tā izrie­tošām sekām.

Atkal  ignorē galveno ceļu

Līdzīgu pārkāpumu 9. jūnijā Ludzā, Dagdas un Latgales ielu krustojumā, izdarīja kāds 1986.ga­dā dzimis vīrietis. Viņš, braucot ar automašīnu Opel, nedeva ceļu pa galveno ceļu braucošajai automašīnai BMW,  kuru vadīja 1997.gadā dzimis jaunietis. Šī pārkāpuma rezultātā notika sadursme. Cietušie arī šoreiz izpalika. Toties, ierodo­ties notikuma vietā, policisti noskai­droja, ka Opel vadītājs ne tikai pārkāpis ceļu satiksmes notei­kumus, bet arī atrodas 2,97 promiļu alkohola reibumā. Par notikušo sastādīts administ­ra­tīvais proto­kols, bet šķiet, ka Opel vadītā­jam tas ir tikai ne­patikšanu sākums.

Bez  tiesībām un  dzērumā

10. jūnijā pulksten 21.30 Ciblas novada Līdumnieku pagastā kāds 1986.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu MAZ, netika galā ar tās vadību, kā re­zultātā nobrauca no ceļa brau­camās daļas un iebrauca grāvī. Negadījumā cietušo nav. Iero­doties notikuma vietā, policisti noskaidroja, ka vadītājs atrodas 3,14 promiļu alkohola reibumā. It kā ar to vēl nebūtu diezgan, vainīga­jam  arī nebija transport­lī­dzekļa vadīšanas tiesību. Šādas rīcības rezultātā vainīgajam sa­stādīts gan admi­nistratīvā pār­kāpuma protokols, gan arī pret viņu uzsākts krimi­nālprocess. Tagad neapdomī­gajam vadītā­jam draud gan administratīvā, gan arī  krimi­nālatbildība.

Nezināms  velomīlis

8. jūnijā Ciblas pagasta Zvirgzdenes pagastā viesojies kāds svešas mantas cienītājs. Viņš no neapdzīvotas mājas nozadzis divus velosipēdus. Policija pašreiz noskaidro notikušā apstākļus.

Zog  degvielu no  automašīnām

Kāds Ludzas novada Istras pagasta iedzīvotājs 9. jūnijā kon­­­statēja, ka viņam piederoša­jai automašīnai  AUDI  ir atvērta benzīna tvertne un no tās nozagti 20 litri degvielas. Šās manipulā­cijas rezultātā radies materiālais zaudējums ir 30 eiro apmērā. Paš­­laik policija veic notikušās zā­dzības apstākļu noskaidroša­nu.

Piemirst  par  bremzēm

12. jūnijā Ludzas novada Cir­mas pagastā notika veselu triju automašīnu sadursme. Tajā tika bojātas automašīnas DAF ar pus­piekabi, Mercedess un Renault. Notikušajā, acīmre­dzot, vainojams automašīnas DAF vadītājs, 1970.gadā dzimis vī­rietis, kurš pēc apstāšanās  neuz­­lika uz stāvbremzēm savu auto­mašīnu, kā rezultātā tā uz­sā­ka kustību un ietriecās priekšā stāvo­šajā vieglajā automašīnā, kura pēc inerces iebrauca vēl trešajā automašīnā. Par notikušo daudzpakāpju avāriju sastādīts administratīvā pārkāpuma pro­tokols. Un viss tikai tāpēc, ka tika piemirsts par bremzēm.

Publicēts  16 JŪNIJS 2016

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0