Eversmuižas sieviešu latvisko deju kopa "Everss" - Ludzas Zeme

Eversmuižas sieviešu latvisko deju kopa “Everss”

0
(0)

Jau piecus gadu Ciblas Tautas namā vismaz reizi nedēļā uz mēģinājumiem sanāk cienījamas kundzes un jaunas meitenes, kuras vieno vēlēšanās dejot. Viss sākās Ģertrūdes dienā 2013. gadā, informē pašvaldība.

Vairākām ciblānietēm apnika vakaros nīkt mājās. Tobrīd Felicianovas sporta hallē bija organizēta vingrošana, bet viņām nederēja nodarbību laiks un attālums. Nolemts, ka jāsāk pašām un kaut kas lustīgs! Tā 5 gadus senus notikumus atceras Anda Sprūža, deju kopas „EversS” vadītāja.

Deju kopā „EversS” šajā sezonā dejo 15 dalībnieces. Ir izveidojies ļoti stabils kodols, bet nāk klāt arī jaunas dejotājas. Būtiski, ka „EversSā” apvienojušās dažāda vecuma sievietes, faktiski trīs paaudzes: meitas, mātes, vecmāmiņas.

Runājot par repertuāru, Anda atzīst, ka izdodas atrast gatavu horeogrāfiju, bet bieži vien jauna deja veidojas mēģinājumu laikā – arī visām „EversSa” dalībniecēm kopīgi spriežot, kā būtu labāk. Pēdējo divu gadu laikā Andai kļuvis vieglāk veidot savam „EversSam” atbilstošu horeogrāfiju, jo viņa jau zina katras dejotājas spējas un intereses.

Deju kopai „EversSs” nav sava muzikanta, tiek izmantoti dziesmu ieraksti. Visas dejotājas, īpaši Kristiāna, cenšas piedāvāt „EversSam” atbilstošu mūziku, ja tādu ir sadzirdējušas.

Andai nav deju horeogrāfa izglītības, viņa balstās uz savu pieredzi un arī uz dejotāju entuziasmu.

Dejotājām, kas kolektīvā ir kopš tā dibināšanas, tagad ir jau trīs skatuves tērpu komplekti. Sākumā dejotājas uzstājās ar tādām blūzēm un tādiem tautiska stila svārkiem, kādi kurai bija pieejami. Tad darināja zilos brunčus – atšķirīgus jaunām meitām un sievām. Pērn pašvaldība, realizējot LEADER projektu, arī „EversSam” sarūpēja jaunus latviešu tautas tērpus – ļoti pareizus un skaistus! Tas ir būtiski, veidojot kolektīva tēlu.

To vislabāko no „EversSa” repertuāra bija iespējams redzēt kolektīva 5 gadu jubilejas sarīkojumā, uz kuru bija ieradušies daudzi ciemiņi – draugi, ko „EversS” ir iepazinis kopējos pasākumos visā Latvijā.

Par jubilejas koncertu stāsta Ciblas TN vadītāja Sandra Beļavska: – 21. aprīlī ar brīnišķīgu koncertu “Večerinka Eversmuižā” tika svinēta Ciblas TN deju kopas “EversS” piecu gadu jubilejaI daļā “EversS” izpildījumā redzējām septiņas dejas. II daļā uzstājās draugi: Malnavas VPDK “Jedritvai” (vad. Agnese Medne), Malnavas koledžas JDK “Malnava” (vad. Agnese Medne), Blontu DK “Kaprīzes” (vad. Dainis Jezupovs), Zvirgzdenes folkloras kopa “Saime” (vad. Valentīna Ruciņa), Pildas TN līnijdeju grupa “Soli pa solim” (vad. Svetlana Duzinkeviča), Baltinavas DK “Gaspaža” (vad.Irēna Kaša), JDK “Dziga” no Rēzeknes (vad. Inga Drele), Mežvidu līnijdeju grupa “Chilli Cha Cha” (vad. Anita Turlaja) un Mežvidu VPDK “Bitīt matos” (vad. Anita Turlaja).

Tuvākās nozīmīgās „EversSa” uzstāšanās plānotas 4. maijā Pušmucovas Tautas namā – Ciblas novada Baltā galdauta svētkos un jūnija sākumā Gaigalavā – ceturtajā sieviešu deju kopu festivālā „Spīganu dejas ezeru atspulgā”.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0