Ciblas novads draudzīgākais skolēniem un jauniešiem - Ludzas Zeme

Ciblas novads draudzīgākais skolēniem un jauniešiem

0
(0)

Ciblas novads ir draudzīgākais skolēniem un jauniešiem, Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatorei Astrīdai Leščinskai darba vizītes laikā, pastāstīja Ciblas novada pašvaldības vadība un pieaicinātie speciālisti, vēsta Latgales plānošanas reģions.

Bērnu izglītošanai Ciblas novada pašvaldība nodrošina mācību grāmatas un darba burtnīcas, visiem – brīvpusdienas un skolēnu autobusus no Blontiem, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasta ciemiem un viensētām, arī no Ludzas. Nodarbības un ārpusstundu aktivitātes tiek pieskaņotas skolas autobusa kustības grafikam. Skolēniem no pašvaldības budžeta ik gadu novada skolēnu apbalvošanai tiek piešķirti finanšu līdzekļi. Naudas balvas summējās par visiem sasniegumiem: par sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem ārpusstundu konkursos, pašdarbības pulciņos un sporta sacensībās. Kā atzina diskusijas dalībnieki, lai integrētu reemigrantu bērnus, pašvaldība ir gatava ieguldīt papildu līdzekļus.

Blontu pirmsskolas izglītības iestādē ir īstenots vērienīgs projekts, kā rezultātā dārziņš tika nosiltināts un ir ieguvis skaistu apveidu. Sekmīgi ir noslēdzies arī Ciblas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Vidusskolā tiek īstenota pamatizglītības programma un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem. 11. un 12. klases skolēniem, kam mācību gada laikā paliek 18 gadi, ir iespēja mācīties autovadītāju kursos un iegūt autovadītāja apliecību. Cibas novadā darbojas jauniešu centrs un sporta komplekss.

Pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «PROTI un DARI», kā ietvaros jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA, kā darba meklētāji, var apgūt kādu arodu vai prasmes. “Jauniešu garantijas” ietvaros var pieteikties apgūt profesiju īsā laikā bez maksas. Tiek īstenota arī jauniešu nodarbinātība pie darba devēja.

Ik gadu no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek rīkots uzņēmējdarbības attīstības konkurss „Jaunieši novadam”. Šogad tam bija paredzēts 2500 eiro liels kopējais finansējums. Tika nolemts atbalstīt visus iesniegtos projektus (5), katram piešķirot 500 eiro lielu finansējumu inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei.

Ciblas novada ekonomika balstās uz lauksaimniecības attīstību. Lielākās zemnieku saimniecības nodarbojas ar graudkopību, sēklkopību, linkopību, lopkopību, attīstās bioloģiskās saimniecības. Darba vietas nodrošina Valsts robežsardze, ķīmiskās rūpniecības uzņēmums SIA „Felicianovas rūpnīca ”Polimērs””, SIA „Ludzas maiznīca”, AS „Latgales enerģētika” Felicianovas HES. Ar kokapstrādi nodarbojas z/s „Ēdelveiss”, SIA „Galdnieki F”, z/s „Zeltiņi”, z/s „Vērnieki”, SIA „Dimants”, SIA „RIKO-RI”. Lauksaimniecības pakalpojumus sniedz SIA „Blonti” un SIA „Pušmucovas zemnieks”. Vairāki individuāli komersanti nodarbojas ar mazumtirdzniecību.

Pašvaldībā ir pieejami brīvi dzīvokļi. Ja reemigranti vērsīsies ar lūgumu tos izmantot, tad tie tiks sakārtoti un labiekārtoti. Tiek izskatīta iespēja par līdzfinansējuma piešķiršanu reemigrantu mantu pārvešanai.

Šogad ceļu infrastruktūrā tika ieguldīti 600 000 eiro. Iedzīvotājiem ir pieejami veselības aprūpes pakalpojumi, tiek sniegts atbalsts daudzbērnu ģimenēm.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0