Ciblas novada fotogrāfijas atrodamas Pētera Apiņa grāmatā Latvijai 100 - Ludzas Zeme

Ciblas novada fotogrāfijas atrodamas Pētera Apiņa grāmatā Latvijai 100

Ciblas novada fotogrāfijas atrodamas Pētera Apiņa grāmatā Latvijai 100
0
(0)

Augusta beigās Ciblas novada pašvaldībā viesojās Pēteris Apinis, pateikdamies cilvēkiem, kuri iesūtījuši fotogrāfijas šai grāmatai. Viens grāmatas eksemplārs tika uzdāvināts pašvaldībai, tas būs skatāms pagastu bibliotēkās (nodots pēc kārtas). Malvīnei Locei un Inārai Sprudzānei, kuru iesniegtās fotogrāfijas publicētas grāmatā „Latvijai 100”, bija iespēja atstāt savus autogrāfus pie fotogrāfijām, un grāmata ar līdzautoru autogrāfiem glabāsies Nacionālajā bibliotēkā, informē pašvaldība.

Pētera Apiņa grāmatā „Latvijai 100” skatāmas 4 fotogrāfijas, ko iesniegusi Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne:

1973. gads.  Galvenā zootehniķa Alberta Keidāna vadībā tiek vakcinēti sivēni Kirova kolhozā.

1974. gads. Kirova kolhova „čempionei” sivēnmātei Baltajai klāt ir lielais sivēnu metiens. Par sivēniem rūpējas cūkkope V. Gailīša.

1985. gads. Jaunuzceltajā Blontu maizes ceptuvē strādā Vanda Vonoga un Vilma Vinogradova (fotoattēlā).

1987. gads. Ludzas rajona Kirova kolhozam piešķirts ceļojošais Sarkanais karogs ar ierakstu Tautsaimniecības sasniegumu izstādes goda plāksnē. Kolhozniekus sveic Ministru padomes priekšsēdētājs Jurijs Rubenis.

Ciblas novadpētnieks Valentīns Edmunds Klešniks iesūtīja daudz fotogrāfiju, publicētas trīs:

1922. gads. Eversmuižas (Ciblas) pagasta valde.

1930. gads. Zabolotjes ezers ar Zabolotjes muižas ēkām otrā krastā.

2002. gads. Ciblas kalns. Latvijā lielākais uzkalniņu kapulauks, lielceļš būvēts virs apbedījumiem.

Malvīne Loce iesūtīja attēlus no Ciblas vidusskolas novadpētniecības muzeja, publicēts viens attēls: 1964. gads. Felicianovas PMK vīru koris uzstājas Kapukalna estrādē melioratoru svētkos.

Daudz fotogrāfiju iesūtīts no Ludzas Novadpētniecības muzeja fondiem, starp tām:

1950. gads. Ciblas ciema Ļeņina kolhoza koris Padomju Latvijas II Dziesmu svētkos Ludzā.

1953. gads. Felicianovas HES celtniecība.

Grāmata „Latvijai 100” fotoattēlos stāsta par Latviju no 1918. līdz 2018. gadam. Katram gadam tiek veltīti divi atvērumi – aptuveni 40 fotoattēli ar pierakstiem, kā arī gada glezna vai grafika. Grāmatas veidošanā tika iesūtīti fotoattēli no visas Latvijas, aptverot visus novadus, visas pilsētas, vairums pagastu, kā arī nozīmīgākās Latvijas vietas, vides objektus, nozīmīgākos Latvijas cilvēkus un sasniegumus. Latvijas valsts simtgadu vēstures brīvs pārstāsts un vizualizācija fotogrāfijās un mākslas darbos. Grāmatas tapšanā ar iesūtītiem fotoattēliem piedalījušies vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, fotogrāfu un latviešu visā pasaulē, kas sastādītāja un izdevēja ieskatā ir šīs grāmatas līdzautori. Viņu uzskaitījums grāmatas ievadā.

“Esmu rakstījis un kārtojis šo grāmatu kā dāvanu savai valstij un tautai. Esmu to darījis par saviem līdzekļiem (..) nav ieguldīta valsts nauda. Šāda grāmata itin viegli būtu varējusi iznākt, kārtīgi caurskatot tikai dažus fondus (..) Bet tad tā būtu cita grāmata, kurai nebūtu tūkstots līdzautoru.” (Pēteris Apinis)

Grāmatu var iegādāties iegādāties grāmatnīcās un internetā. Cena ir apmēram 100 eiro (Jāņa Rozes apgādā – 110 eiro, Valters un Rapa – 97,74 eiro). Grāmatā ir 540 lappuses. Tās formāts ir liels: 32.5cm x 30cm x 5cm. Un tās svars – iespaidīgs: 4,3100 kg.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0