Ciblas novadā apseko visas kapsētas, palielinās nekopto apbedījumu skaits - Ludzas Zeme

Ciblas novadā apseko visas kapsētas, palielinās nekopto apbedījumu skaits

Ciblas novadā apseko visas kapsētas, palielinās nekopto apbedījumu skaits
0
(0)

Ciblas novada teritorijā ir 27 kapsētas ar kopējo platību 17,91 ha, divas no tām nav uz pašvaldības zemes. Kvītaines kapsēta Blontu pagastā ir uz Kvītaines pareizticīgo baznīcas zemes. Līdumnieku pagasta Petručonku kapsēta atrodas uz fiziskas personas zemes. Visvairāk kapsētu ir Zvirgzdenes pagastā – 13. Pārējos pagastos – no 2 līdz 5 kapsētām, informē pašvaldība.

2017. gada 25. oktobrī pašvaldības domes sēdē tika pieņemti Saistošie noteikumi nr. 6 „Ciblas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, kuros noteikta kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtība, apbedīšanas kārtība.

Šogad uzsākta visu Ciblas novada pagasta kapsētu apsekošana. Tiek veidots katras kapsētas apbedījumu reģistrs. Pašvaldības teritorijas plānotāja Vija Tabūne informē, ka līdz 2018. gada 20. oktobrim izdevies dabā apsekot 16 no esošajām 25 pašvaldības kapsētām. Šogad tiks apsekotas vēl 3 kapsētas.

Katram, kurš organizē sava tuvinieka apbedīšanu konkrētā kapsētā, jāinformē pašvaldība (iesniedzot miršanas apliecības vai izziņas kopiju), un dati par kapsētā apbedīto tiks ierakstīti apbedījumu reģistra grāmatā.

Tuvākajā laikā tiks izgatavotas ceļa zīmes ar kapsētu nosaukumu. Tās būs uzstādītas uz autoceļiem. Nākamgad pie katras kapsētas tiks uzstādīts stends, uz kura tiks izvietota aktuāla informācija, t.sk. minētie kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi.

V. Tabūne secinājusi, ka diemžēl kapsētās redzams arvien lielāks nekoptu apbedījumu skaits, jo mazāk ir cilvēku, kas kopj. Pašreiz pašvaldība ļoti apzinīgi kopj kapsētu teritorijas un to apkārtni, iesaistot ne vien komunālo dienestu, bet arī bezdarbniekus.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0